Mangas
Anh Hùng Bị Vứt Bỏ Sự Trả Thù Của Anh Hùng Bị Triệu Hồi Đến Thế Giới Khác

Anh Hùng Bị Vứt Bỏ Sự Trả Thù Của Anh Hùng Bị Triệu Hồi Đến Thế Giới Khác [Manga]

Alternative Titles: Garbage Hero: A Revenge Story Of A Hero Who Got Summoned To Another World
Story of: Anh Hùng Bị Vứt Bỏ Sự Trả Thù Của Anh Hùng Bị Triệu Hồi Đến Thế Giới Khác

Câu chuyện về ... một anh hùng bị vứt bỏ? và sự trả thù của anh ta ở thế giới khác Dặc biệt cậu ta là một đầu bếp đấy !

10
0
5