Mangas
Anh Hùng Quyết Đấu Phá Không

Anh Hùng Quyết Đấu Phá Không [Manhua]

Story of: Anh Hùng Quyết Đấu Phá Không

Thân là thợ săn bảo tàng , Tôn Nguyên không ôm chí lớn, chỉ muốn tìm bảo vật để trả tiền thuê nhà, lại vẫn cứ bị "Chí bảo" cấp truyền thuyết Thiên Thân Thánh Diện khóa lại, bị một đám các đại lão hoài nghi là ma vương thứ bảy chuyển thế —— Dọa đến Tôn Nguyên hô to oan uổng! Ai muốn có thể giải Thiên Thân Thánh Diện khóa lại, hắn tuyệt đối lập tức bán ra giá cao , tuyệt không giữ riêng! Nhưng khóa lại đã thành kết cục đã định, hiểu lầm khó tiêu, phiền phức theo nhau mà tới. Tôn nguyên chỉ có đeo Thánh Diện lên, học tập phá không, không ngừng mạnh lên...

8
0
5