Mangas
Bắc Kiếm Giang Hồ

Bắc Kiếm Giang Hồ [Manhwa]

Alternative Titles: Bắc Kiếm Truyền Kỳ
Story of: Bắc Kiếm Giang Hồ

Nam chính là Bắc Thiên môn duy nhất hậu nhân, trăm năm trước, vì chống lại mật đêm, Bắc Thiên môn thành lập, nhưng theo Bắc Thiên môn thế lực càng ngày càng mạnh, đã dẫn phát người trong võ lâm kiêng kị, một trận âm mưu, uy chấn võ lâm Bắc Thiên môn hủy diệt, môn chủ trần quan hạo tự sát, chỉ để lại duy nhất hậu nhân Trần Vũ nguyên, hắn có thể hay không chứng minh phụ thân trong sạch, trọng chấn Bắc Thiên môn, thành công báo thù?

10
0
5

Chapters List

Chapter 190
2 weeks ago

1

Chapter 189
3 weeks ago

1

Chapter 188
4 weeks ago

1

Chapter 187
1 month ago

1

Chapter 186
1 month ago

1

Chapter 185
1 month ago

1

Chapter 184
2 months ago

3

Chapter 183
2 months ago

4

Chapter 182
2 months ago

4

Chapter 181
2 months ago

4

Chapter 180
3 months ago

4

Chapter 179
3 months ago

4

Chapter 178.5
3 months ago

3

Chapter 178
3 months ago

4

Chapter 177
3 months ago

4

Chapter 176
3 months ago

3

Chapter 175
3 months ago

4

Chapter 174
3 months ago

4

Chapter 173
3 months ago

4

Chapter 172
3 months ago

4

Chapter 171
3 months ago

4

Chapter 170
3 months ago

3

Chapter 169
3 months ago

4

Chapter 168
3 months ago

4

Chapter 167
3 months ago

6

Chapter 166
3 months ago

3

Chapter 165
3 months ago

4

Chapter 164
3 months ago

4

Chapter 163
3 months ago

3

Chapter 162
3 months ago

4

Chapter 161
3 months ago

4

Chapter 160
3 months ago

4

Chapter 159
3 months ago

3

Chapter 158
3 months ago

4

Chapter 157
3 months ago

3

Chapter 156
3 months ago

4

Chapter 155
3 months ago

3

Chapter 154
3 months ago

4

Chapter 153
3 months ago

4

Chapter 152
3 months ago

4

Chapter 151
3 months ago

4

Chapter 150
3 months ago

3

Chapter 149
3 months ago

4

Chapter 148
3 months ago

4

Chapter 147
3 months ago

4

Chapter 146
3 months ago

4

Chapter 145
3 months ago

4

Chapter 144
3 months ago

4

Chapter 143
3 months ago

4

Chapter 142
3 months ago

4

Chapter 141
3 months ago

4

Chapter 140
3 months ago

4

Chapter 139
3 months ago

3

Chapter 138
3 months ago

3

Chapter 137
3 months ago

3

Chapter 136
3 months ago

4

Chapter 135
3 months ago

3

Chapter 134
3 months ago

4

Chapter 133
3 months ago

4

Chapter 132
3 months ago

4

Chapter 131
3 months ago

3

Chapter 130
3 months ago

4

Chapter 129
3 months ago

3

Chapter 128
3 months ago

4

Chapter 127
3 months ago

4

Chapter 126
3 months ago

3

Chapter 125
3 months ago

4

Chapter 124
3 months ago

4

Chapter 123
3 months ago

4

Chapter 122
3 months ago

5

Chapter 121
3 months ago

4

Chapter 120
3 months ago

4

Chapter 119
3 months ago

4

Chapter 118
3 months ago

4

Chapter 117
3 months ago

4

Chapter 116
3 months ago

4

Chapter 115
3 months ago

4

Chapter 114
3 months ago

4

Chapter 113
3 months ago

4

Chapter 112
3 months ago

4

Chapter 111
3 months ago

4

Chapter 110
3 months ago

4

Chapter 109
3 months ago

3

Chapter 108
3 months ago

4

Chapter 107
3 months ago

4

Chapter 106
3 months ago

4

Chapter 105
3 months ago

4

Chapter 104
3 months ago

3

Chapter 103
3 months ago

4

Chapter 102
3 months ago

4

Chapter 101
3 months ago

4

Chapter 100
3 months ago

4

Chapter 99
3 months ago

4

Chapter 98
3 months ago

4

Chapter 97
3 months ago

4

Chapter 96
3 months ago

4

Chapter 95
3 months ago

4

Chapter 94
3 months ago

4

Chapter 93
3 months ago

3

Chapter 92
3 months ago

4