Mangas
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo

Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo [Manhua]

Alternative Titles: Boss Mặt Lạnh Yêu Vợ Đến Điên Cuồng
Story of: Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo

Cô giao dịch với một người đàn ông. Qua một đêm, cô gái nhà nghèo mà ai ai cũng khinh thường-Lục Nhiên Nhiên trở thành Tần thái thái mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Trước mặt mọi người, anh là một vị chủ tịch lạnh lùng, cao cao tại thượng! Nhưng anh còn có một mặt khác đó là một kẻ sủng vợ đến mức điên cuồng! "Tần Thâm, nếu anh yêu tôi thì đừng coi tôi là chim hoàng yến." - "Vậy làm nữ hoàng thì sao? "

12
0
5

Chapters List

Chapter 277
3 months ago

4

Chapter 276
3 months ago

4

Chapter 275
3 months ago

4

Chapter 274
3 months ago

4

Chapter 273
3 months ago

4

Chapter 272
3 months ago

4

Chapter 271
3 months ago

4

Chapter 270
3 months ago

4

Chapter 269
3 months ago

4

Chapter 268
3 months ago

4

Chapter 267
3 months ago

4

Chapter 266
3 months ago

4

Chapter 265
3 months ago

4

Chapter 264
3 months ago

4

Chapter 263
3 months ago

4

Chapter 262
3 months ago

4

Chapter 261
3 months ago

4

Chapter 260
3 months ago

4

Chapter 259
3 months ago

4

Chapter 258
3 months ago

4

Chapter 257
3 months ago

4

Chapter 256
3 months ago

4

Chapter 255
3 months ago

4

Chapter 254
3 months ago

4

Chapter 253
3 months ago

4

Chapter 252
3 months ago

4

Chapter 251
3 months ago

4

Chapter 250
3 months ago

4

Chapter 249
3 months ago

4

Chapter 248
3 months ago

4

Chapter 247
3 months ago

4

Chapter 246
3 months ago

4

Chapter 245
3 months ago

4

Chapter 244
3 months ago

4

Chapter 243
3 months ago

4

Chapter 242
3 months ago

4

Chapter 241
3 months ago

4

Chapter 240
3 months ago

4

Chapter 239
3 months ago

4

Chapter 238
3 months ago

4

Chapter 237
3 months ago

4

Chapter 236
3 months ago

4

Chapter 235
3 months ago

4

Chapter 234
3 months ago

4

Chapter 233
3 months ago

4

Chapter 232
3 months ago

4

Chapter 231
3 months ago

4

Chapter 230
3 months ago

4

Chapter 229
3 months ago

4

Chapter 228
3 months ago

4

Chapter 227
3 months ago

4

Chapter 226
3 months ago

4

Chapter 225
3 months ago

4

Chapter 224
3 months ago

4

Chapter 223
3 months ago

4

Chapter 222
3 months ago

4

Chapter 221
3 months ago

4

Chapter 220
3 months ago

4

Chapter 219
3 months ago

4

Chapter 218
3 months ago

4

Chapter 217
3 months ago

4

Chapter 216
3 months ago

4

Chapter 215
3 months ago

4

Chapter 214
3 months ago

4

Chapter 213
3 months ago

4

Chapter 212
3 months ago

4

Chapter 211
3 months ago

4

Chapter 210
3 months ago

4

Chapter 209
3 months ago

4

Chapter 208
3 months ago

4

Chapter 207
3 months ago

4

Chapter 206
3 months ago

4

Chapter 205
3 months ago

4

Chapter 204
3 months ago

4

Chapter 203
3 months ago

4

Chapter 202
3 months ago

4

Chapter 201
3 months ago

4

Chapter 200
3 months ago

4

Chapter 199
3 months ago

4

Chapter 198
3 months ago

4

Chapter 197
3 months ago

4

Chapter 196
3 months ago

4

Chapter 195
3 months ago

4

Chapter 194
3 months ago

4

Chapter 193
3 months ago

4

Chapter 192
3 months ago

4

Chapter 191
3 months ago

4

Chapter 190
3 months ago

4

Chapter 189
3 months ago

4

Chapter 188
3 months ago

4

Chapter 187
3 months ago

4

Chapter 186
3 months ago

4

Chapter 185
3 months ago

4

Chapter 184
3 months ago

4

Chapter 183
3 months ago

4

Chapter 182
3 months ago

4

Chapter 181
3 months ago

4

Chapter 180
3 months ago

4

Chapter 179
3 months ago

4

Chapter 178
3 months ago

4