Mangas
Bắt Đầu Với 100 Triệu Mạng

Bắt Đầu Với 100 Triệu Mạng [Manhua]

Alternative Titles: Mở Màn Bằng Một Trăm Triệu Mạng Sống
Story of: Bắt Đầu Với 100 Triệu Mạng

Xuyên không đến thế giới huyền huyễn, Khương Hành vừa bắt đầu đã có 100 triệu mạng sống, chỉ cần bị giết là có thể phục sinh, ngẫu nhiên nhận được năng lực tiêu diệt đối phương. Từ đó trở đi, việc mà hắn ta chờ đợi đó chính là bị "GIẾT".

3
0
5