Mangas
Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ [Manhua]

Story of: Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

Lâm Ngự vô tình thức tỉnh "Hệ Thống Thần Hào" mỗi ngày đều phát tiền nhưng tiền hệ thống phát lại là minh tệ (tiền dành cho người chết) không thể nào sử dụng được! Vài năm sau, minh tệ tích lũy đạt đến mức nghìn tỷ, nỗi kinh hoàng đột ngột xuất hiện, những trò chơi kinh dị xuất hiện trên toàn cầu, chỉ có cách trở thành ngự quỷ giả (người bắt quỷ), bạn mới có thể tìm được con đường sống sót! Những người khác thì sợ hãi nịnh hót ác quỷ, còn Lâm Ngự thì dựa vào hệ thống Thần Hào của bản thân, tại phó bản kinh dị thăng cấp từng ngày! Hóa ra có tiền mua tiên cũng được!

5
0
5

Chapters List

Chapter 124
2 days ago

0

Chapter 123
3 days ago

0

Chapter 122
4 days ago

0

Chapter 121
1 week ago

0

Chapter 120
1 week ago

0

Chapter 119
1 week ago

1

Chapter 118
1 week ago

1

Chapter 117
1 week ago

1

Chapter 116
1 week ago

1

Chapter 115
1 week ago

1

Chapter 114
4 weeks ago

3

Chapter 113
1 month ago

3

Chapter 112
1 month ago

2

Chapter 111
1 month ago

2

Chapter 110
1 month ago

2

Chapter 109
1 month ago

2

Chapter 108
1 month ago

2

Chapter 107
1 month ago

2

Chapter 106
1 month ago

2

Chapter 105
1 month ago

2

Chapter 104.4
1 month ago

1

Chapter 104.3
1 month ago

1

Chapter 104.2
1 month ago

1

Chapter 104.1
1 month ago

1

Chapter 104
1 month ago

2

Chapter 103
1 month ago

2

Chapter 102
1 month ago

2

Chapter 101
1 month ago

2

Chapter 100
1 month ago

2

Chapter 99
1 month ago

2

Chapter 98
1 month ago

2

Chapter 97
1 month ago

2

Chapter 96
1 month ago

2

Chapter 95
1 month ago

2

Chapter 94
1 month ago

2

Chapter 93
1 month ago

2

Chapter 92
1 month ago

2

Chapter 91
1 month ago

2

Chapter 90
1 month ago

2

Chapter 89
1 month ago

2

Chapter 88
1 month ago

2

Chapter 87
1 month ago

2

Chapter 86
1 month ago

2

Chapter 85
1 month ago

2

Chapter 84
1 month ago

2

Chapter 83
1 month ago

2

Chapter 82
1 month ago

2

Chapter 81
1 month ago

2

Chapter 80
1 month ago

2

Chapter 79
1 month ago

2

Chapter 78
1 month ago

2

Chapter 77
1 month ago

2

Chapter 76
1 month ago

2

Chapter 75
1 month ago

2

Chapter 74
1 month ago

2

Chapter 73
1 month ago

2

Chapter 72
1 month ago

2

Chapter 71
1 month ago

2

Chapter 70
1 month ago

2

Chapter 69
1 month ago

2

Chapter 68
1 month ago

2

Chapter 67
1 month ago

2

Chapter 66
1 month ago

2

Chapter 65
1 month ago

2

Chapter 64
1 month ago

2

Chapter 63
1 month ago

2

Chapter 62
1 month ago

2

Chapter 61
1 month ago

2

Chapter 60
1 month ago

2

Chapter 59
1 month ago

2

Chapter 58
1 month ago

2

Chapter 57
1 month ago

2

Chapter 56
1 month ago

2

Chapter 55
1 month ago

2

Chapter 54
1 month ago

2

Chapter 53
1 month ago

2

Chapter 52
1 month ago

2

Chapter 51
1 month ago

2

Chapter 50
1 month ago

2

Chapter 49
1 month ago

2

Chapter 48
1 month ago

2

Chapter 47
1 month ago

2

Chapter 46
1 month ago

2

Chapter 45
1 month ago

2

Chapter 44
1 month ago

2

Chapter 43
1 month ago

2

Chapter 42
1 month ago

2

Chapter 41
1 month ago

2

Chapter 40
1 month ago

2

Chapter 39
1 month ago

2

Chapter 38
1 month ago

2

Chapter 37
1 month ago

2

Chapter 36
1 month ago

2

Chapter 35
1 month ago

2

Chapter 34
1 month ago

2

Chapter 33
1 month ago

2

Chapter 32
1 month ago

2

Chapter 31
1 month ago

2

Chapter 30
1 month ago

2

Chapter 29
1 month ago

2