Mangas
Bị ăn mòn, Ta Phải Dựa Vào Đồ Đệ Để Kéo Dài Tính Mạng

Bị ăn mòn, Ta Phải Dựa Vào Đồ Đệ Để Kéo Dài Tính Mạng [Manhua]

Story of: Bị ăn mòn, Ta Phải Dựa Vào Đồ Đệ Để Kéo Dài Tính Mạng

Tu tiên? Không làm không làm, chết quá nhanh! Cứu tinh? Không được không được, sớm muộn gì cũng uống thuốc! Hệ thống? Không muốn không muốn, một đống phiền toái! Nếu như không làm không được, ta đây chỉ muốn núp sau một đám để tử siêu cấp bá đạo, hèn mọn sống sót!

8
0
5