Mangas
Bỏ làm simp chúa ta có trong tay cả tỉ thần hào

Bỏ làm simp chúa ta có trong tay cả tỉ thần hào [Manhua]

Alternative Titles: Hệ Thống Chỉ Cần Tiêu Tiền Các Mỹ Nữ
Story of: Bỏ làm simp chúa ta có trong tay cả tỉ thần hào

Lưu ý: Bộ truyện này chỉ dành cho mấy đứa thích thẩm du tinh thần, trước khi đọc thì phải tháo não và lắp bu*i vào đọc. Truyện này tính cách của mấy thằng khựa ngoài đời sao thì nó sẽ miêu tả người của nước khác là y như vậy =)) Lâm Tân vốn là một thằng simp lord bình thường, sau khi có được hệ thống thần hào, bắt đầu thu hoạch được cả tỉ thần hào! Nhức cả trứng chính là, tiền này chỉ có thể tiêu cho phụ nữ! Cũng chả có cách nào, vì xài hết số tiền này, Lâm Tân mở ra một con đường lội ngược dòng không giống ai để kiếm thần hào! https://ac.qq.com/Comic/comicInfo/id/654128

14
0
5

Chapters List

Chapter 157
2 months ago

3

Chapter 156
2 months ago

3

Chapter 155
2 months ago

3

Chapter 154
2 months ago

3

Chapter 153
2 months ago

3

Chapter 152
2 months ago

3

Chapter 151
2 months ago

3

Chapter 150
2 months ago

3

Chapter 149
2 months ago

3

Chapter 148
2 months ago

3

Chapter 147
2 months ago

3

Chapter 146
2 months ago

3

Chapter 145
2 months ago

3

Chapter 144
2 months ago

3

Chapter 143
2 months ago

3

Chapter 142
2 months ago

3

Chapter 141
2 months ago

3

Chapter 140
2 months ago

3

Chapter 139
2 months ago

3

Chapter 138
2 months ago

3

Chapter 137
2 months ago

3

Chapter 136
2 months ago

3

Chapter 135
2 months ago

3

Chapter 134
2 months ago

3

Chapter 133
2 months ago

3

Chapter 132
2 months ago

3

Chapter 131
2 months ago

3

Chapter 130
2 months ago

3

Chapter 129
4 months ago

5

Chapter 128
4 months ago

5

Chapter 127
4 months ago

6

Chapter 126
4 months ago

6

Chapter 125
4 months ago

6

Chapter 124
4 months ago

6

Chapter 123
4 months ago

6

Chapter 122
4 months ago

6

Chapter 121
4 months ago

6

Chapter 120
4 months ago

6

Chapter 119
4 months ago

6

Chapter 118
4 months ago

6

Chapter 117
4 months ago

6

Chapter 116
4 months ago

6

Chapter 115
4 months ago

6

Chapter 114
4 months ago

6

Chapter 113
4 months ago

6

Chapter 112
4 months ago

6

Chapter 111
4 months ago

6

Chapter 110
4 months ago

6

Chapter 109
4 months ago

6

Chapter 108
4 months ago

6

Chapter 107
4 months ago

6

Chapter 106
4 months ago

6

Chapter 105
4 months ago

6

Chapter 104
4 months ago

6

Chapter 103
4 months ago

6

Chapter 102
4 months ago

6

Chapter 101
4 months ago

6

Chapter 100
4 months ago

6

Chapter 99
4 months ago

6

Chapter 98
4 months ago

6

Chapter 97
4 months ago

6

Chapter 96.6
4 months ago

5

Chapter 96.5
4 months ago

5

Chapter 96
4 months ago

6

Chapter 95
4 months ago

6

Chapter 94
4 months ago

6

Chapter 93
4 months ago

6

Chapter 92
4 months ago

6

Chapter 91
4 months ago

6

Chapter 90
4 months ago

6

Chapter 89
4 months ago

6

Chapter 88
4 months ago

6

Chapter 87
4 months ago

6

Chapter 86
4 months ago

6

Chapter 85
4 months ago

6

Chapter 84
4 months ago

6

Chapter 83
4 months ago

6

Chapter 82
4 months ago

6

Chapter 81
4 months ago

6

Chapter 80
4 months ago

6

Chapter 79
4 months ago

6

Chapter 78
4 months ago

6

Chapter 77
4 months ago

6

Chapter 76
4 months ago

6

Chapter 75
4 months ago

6

Chapter 74
4 months ago

6

Chapter 73
4 months ago

6

Chapter 72
4 months ago

6

Chapter 71
4 months ago

6

Chapter 70
4 months ago

6

Chapter 69
4 months ago

6

Chapter 68
4 months ago

6

Chapter 67
4 months ago

6

Chapter 66
4 months ago

6

Chapter 65
4 months ago

6

Chapter 64
4 months ago

6

Chapter 63
4 months ago

6

Chapter 62
4 months ago

6

Chapter 61
4 months ago

6

Chapter 60
4 months ago

6