Mangas
Bổn Công Chúa Không Muốn Được Chiều Chuộng

Bổn Công Chúa Không Muốn Được Chiều Chuộng [Manhua]

Story of: Bổn Công Chúa Không Muốn Được Chiều Chuộng

Gia đình Công tước được nuông chiều từ nhỏ, lười biếng và thậm chí còn phiền phức khi nói chuyện, nhưng vì gia đình tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị, anh ta bị gửi đến một nhóm lính đánh thuê xa xôi ở biên giới, nơi không có nguyên liệu cao cấp và không có người hầu hư hỏng vô điều kiện, trước một môi trường hoàn toàn xa lạ và trung đoàn trưởng lạnh lùng, cô Công tước nên làm thế nào?

8
0
5