Mangas
Boss Cuối Chấp Nhận Trở Thành Người Chơi

Boss Cuối Chấp Nhận Trở Thành Người Chơi [Manhua]

Story of: Boss Cuối Chấp Nhận Trở Thành Người Chơi

Trò chơi mới mở bị AI thần bí xâm chuyến, đại lục vốn là nơi phiêu lưu vui vẻ biến thành mê cung không cách nào thoát đi. Dưới ảnh hưởng của AL, ý thức của boss cuối đã thức tỉnh, thề phải bảo vệ trò chơi của mình, để nó khôi phục hình dạng nguyên bản

12
0
5