Mangas
Các nàng thú yêu

Các nàng thú yêu [Manga]

Alternative Titles: Monster Musume no Iru Nichijou
Story of: Các nàng thú yêu

3 Năm trước đây, thế giới biết đến sự tồn tại của những tộc người nửa người, nửa thú. Chính phủ quyết định dừng việc che giấu sự tồn tại của bọn họ với thế giới và việc giao lưu văn hóa giữa các loài dc thiết lập. Kurusu Kumihito được trao cho một Lamia (cô gái rắn) tên là Miia để chăm sóc. Sau một thời gian bên nhau Miia có tình cảm với Kurusu, liệu Kurusu có tránh khỏi rắc rối?

3
0
5

Chapters List

Chapter 82
1 month ago

2

Chapter 65
1 month ago

2

Chapter 64
1 month ago

2

Chapter 63
1 month ago

2

Chapter 62.2
1 month ago

1

Chapter 62.1
1 month ago

1

Chapter 62
1 month ago

2

Chapter 61
1 month ago

2

Chapter 60
1 month ago

2

Chapter 59
1 month ago

2

Chapter 58
1 month ago

2

Chapter 57
1 month ago

2

Chapter 56
1 month ago

2

Chapter 55
1 month ago

2

Chapter 54
1 month ago

2

Chapter 53
1 month ago

2

Chapter 52
1 month ago

2

Chapter 51
1 month ago

2

Chapter 50.5
1 month ago

1

Chapter 50
1 month ago

2

Chapter 49
1 month ago

2

Chapter 48
1 month ago

2

Chapter 47
1 month ago

2

Chapter 46
1 month ago

2

Chapter 45
1 month ago

2

Chapter 44
1 month ago

2

Chapter 43.1
1 month ago

1

Chapter 43
1 month ago

2

Chapter 42
1 month ago

2

Chapter 41
1 month ago

2

Chapter 40
1 month ago

2

Chapter 39
1 month ago

2

Chapter 38
1 month ago

2

Chapter 37
1 month ago

2

Chapter 36
1 month ago

2

Chapter 35
1 month ago

2

Chapter 34
1 month ago

2

Chapter 33
1 month ago

2

Chapter 32
1 month ago

2

Chapter 31
1 month ago

2

Chapter 30
1 month ago

2

Chapter 29
1 month ago

2

Chapter 28
1 month ago

2

Chapter 27
1 month ago

2

Chapter 26.5
1 month ago

1

Chapter 26
1 month ago

2

Chapter 25.5
1 month ago

1

Chapter 25
1 month ago

2

Chapter 24
1 month ago

2

Chapter 23
1 month ago

2

Chapter 22
1 month ago

2

Chapter 21
1 month ago

2

Chapter 20
1 month ago

2

Chapter 19
1 month ago

2

Chapter 18.5
1 month ago

1

Chapter 18
1 month ago

2

Chapter 17
1 month ago

2

Chapter 16
1 month ago

2

Chapter 15
1 month ago

2

Chapter 14.5
1 month ago

1

Chapter 14
1 month ago

2

Chapter 13
1 month ago

2

Chapter 12
1 month ago

2

Chapter 11
1 month ago

2

Chapter 10.5
1 month ago

1

Chapter 10
1 month ago

2

Chapter 9
1 month ago

2

Chapter 8
1 month ago

2

Chapter 7
1 month ago

2

Chapter 6
1 month ago

2

Chapter 5.5
1 month ago

1

Chapter 5
1 month ago

2

Chapter 4
1 month ago

2

Chapter 3
1 month ago

2

Chapter 2
1 month ago

2

Chapter 1
1 month ago

2