Mangas
Cách chiến thắng trận đấu

Cách chiến thắng trận đấu [Manhwa]

Story of: Cách chiến thắng trận đấu

Yoo Hobin luôn bị bắt nạt bởi vì nó là một thằng loser chính hiệu. Tuy nhiên một sự kiện bất ngờ đã đảo lộn cuộc sống của cậu ta. Một cái video tình cờ tải lên mạng làm cậu ta trở nên nổi tiếng, quá tuyệt vời! Càng ngày càng có nhiều người theo dõi và cậu ta còn kiếm ra tiền từ cái vid tình cờ đó nữa! Tuy nhiên, vì chỉ là tình cờ nên cậu ta không thể nào kiếm ra một cái video nào khác như thế nữa. Phát cuồng vì vòng xoáy tiền tài và danh vọng có thể đem lại cho mình, cậu ta lên kế hoạch tạo ra những video thật độc đáo để kiếm thêm người theo dõi. Nhưng để làm ra chúng, thì đầu tiên cậu ta phải biết chiến đấu

16
0
5

Chapters List

Chapter 213
4 months ago

3

Chapter 212
4 months ago

3

Chapter 211
4 months ago

3

Chapter 210
4 months ago

3

Chapter 209
4 months ago

3

Chapter 208
4 months ago

3

Chapter 207
4 months ago

3

Chapter 206
4 months ago

3

Chapter 205
4 months ago

3

Chapter 204
4 months ago

3

Chapter 203
4 months ago

2

Chapter 202
4 months ago

2

Chapter 201
4 months ago

2

Chapter 200
4 months ago

2

Chapter 199
4 months ago

2

Chapter 198
4 months ago

2

Chapter 197
4 months ago

2

Chapter 196
4 months ago

2

Chapter 195
4 months ago

2

Chapter 194
4 months ago

2

Chapter 193
4 months ago

2

Chapter 192
4 months ago

2

Chapter 191
4 months ago

2

Chapter 190
4 months ago

3

Chapter 189
4 months ago

3

Chapter 188
4 months ago

3

Chapter 187
4 months ago

3

Chapter 186
4 months ago

3

Chapter 185
4 months ago

3

Chapter 184
4 months ago

3

Chapter 183
4 months ago

3

Chapter 182
4 months ago

3

Chapter 181
4 months ago

3

Chapter 180
4 months ago

3

Chapter 179
4 months ago

3

Chapter 178
4 months ago

3

Chapter 177
4 months ago

3

Chapter 176
4 months ago

3

Chapter 175
4 months ago

3

Chapter 174
4 months ago

3

Chapter 173
4 months ago

3

Chapter 172
4 months ago

3

Chapter 171
4 months ago

3

Chapter 170
4 months ago

3

Chapter 169
4 months ago

3

Chapter 168
4 months ago

3

Chapter 167
4 months ago

3

Chapter 166
4 months ago

3

Chapter 165
4 months ago

3

Chapter 164
4 months ago

3

Chapter 163
4 months ago

3

Chapter 162
4 months ago

3

Chapter 161
4 months ago

3

Chapter 160
4 months ago

3

Chapter 159
4 months ago

3

Chapter 158
4 months ago

3

Chapter 157
4 months ago

3

Chapter 156
4 months ago

3

Chapter 155
4 months ago

3

Chapter 154
4 months ago

3

Chapter 153
4 months ago

3

Chapter 152
4 months ago

3

Chapter 151
4 months ago

3

Chapter 150
4 months ago

3

Chapter 149
4 months ago

3

Chapter 148
4 months ago

3

Chapter 147
4 months ago

3

Chapter 146
4 months ago

3

Chapter 145
4 months ago

3

Chapter 144
4 months ago

3

Chapter 143
4 months ago

3

Chapter 142.5
4 months ago

2

Chapter 142
4 months ago

3

Chapter 141
4 months ago

3

Chapter 140
4 months ago

3

Chapter 139
4 months ago

3

Chapter 138
4 months ago

3

Chapter 137
4 months ago

3

Chapter 136
4 months ago

3

Chapter 135
4 months ago

3

Chapter 134.3
4 months ago

2

Chapter 134.2
4 months ago

2

Chapter 134.1
4 months ago

2

Chapter 134
4 months ago

3

Chapter 133
4 months ago

3

Chapter 132
4 months ago

3

Chapter 131
4 months ago

3

Chapter 130
4 months ago

3

Chapter 129
4 months ago

3

Chapter 128
4 months ago

3

Chapter 127
4 months ago

3

Chapter 126
4 months ago

3

Chapter 125
4 months ago

3

Chapter 124
4 months ago

3

Chapter 123
4 months ago

3

Chapter 122
4 months ago

3

Chapter 121
4 months ago

3

Chapter 120
4 months ago

3

Chapter 119
4 months ago

3

Chapter 118
4 months ago

3