Mangas
Cái Chết Ngay Lập Tức Và Sự Hủy Diệt Của Pháp Sư Yếu Nhất

Cái Chết Ngay Lập Tức Và Sự Hủy Diệt Của Pháp Sư Yếu Nhất [Manga]

Story of: Cái Chết Ngay Lập Tức Và Sự Hủy Diệt Của Pháp Sư Yếu Nhất

Arc và Lean là những nhà thám hiểm đầy tham vọng. Sau khi thẩm định, Lean được tiết lộ là ở cấp độ anh hùng, với giới hạn cấp độ là 30 và các kỹ năng [Phép thuật thiêng liêng] và [Phước lành của Nữ thần]! Tuy nhiên, Arc có phép thuật tử vong ngay lập tức với giới hạn cấp độ là... 1?! Với phép thuật tử thần ngay lập tức của mình, anh ta sẽ bị lôi kéo vào một cuộc khủng hoảng quốc gia làm rung chuyển thế giới!

7
0
5