Mangas
Cao Võ Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau

Cao Võ Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau [Manhua]

Alternative Titles: Cao Võ: Ngàn Năm Tiến Hóa
Story of: Cao Võ Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau

Khi võ thuật lần đầu tiên phát triển mạnh mẽ, những con thú ngoài hành tinh đáng sợ đã xâm chiếm và các chiến binh loài người dần dần rút lui. Lu Sheng xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau trong giấc mơ của anh ấy — kỹ thuật luyện thân cơ bản 10.000 năm sau đã được sửa đổi, và hiệu quả mạnh hơn bây giờ gấp ngàn lần! Vạn năm sau, hô hấp phương pháp, luyện thân phương thuốc, võ công kinh thư... Vạn năm võ đạo về sau, nhân loại diệt vong. Nền văn minh võ học đã nhân lên đến đỉnh cao là không ai thừa kế. Lu Sheng là tia lửa duy nhất! [Biên tập độc quyền/chịu trách nhiệm: Hứa Thanh]

13
0
5

Chapters List

Chapter 126
1 day ago

1

Chapter 125
1 day ago

1

Chapter 124
1 week ago

2

Chapter 123
1 month ago

1

Chapter 122
1 month ago

2

Chapter 121
1 month ago

2

Chapter 120
1 month ago

2

Chapter 119
1 month ago

1

Chapter 118
1 month ago

1

Chapter 117
1 month ago

1

Chapter 116
1 month ago

1

Chapter 115
1 month ago

1

Chapter 114
1 month ago

2

Chapter 113
1 month ago

6

Chapter 112
1 month ago

5

Chapter 110
2 months ago

4

Chapter 109
2 months ago

5

Chapter 108
2 months ago

5

Chapter 107
2 months ago

6

Chapter 106
2 months ago

5

Chapter 105
2 months ago

5

Chapter 104
2 months ago

5

Chapter 103
2 months ago

7

Chapter 102
3 months ago

6

Chapter 101
3 months ago

6

Chapter 100
3 months ago

5

Chapter 99
3 months ago

5

Chapter 98
3 months ago

6

Chapter 97
3 months ago

6

Chapter 96
3 months ago

6

Chapter 95
3 months ago

7

Chapter 94
3 months ago

6

Chapter 93
3 months ago

6

Chapter 92
3 months ago

5

Chapter 91
3 months ago

6

Chapter 90
3 months ago

7

Chapter 89
3 months ago

6

Chapter 88
3 months ago

6

Chapter 87
3 months ago

5

Chapter 86
3 months ago

6

Chapter 85
3 months ago

6

Chapter 84
3 months ago

5

Chapter 83
3 months ago

6

Chapter 82
3 months ago

6

Chapter 81
3 months ago

7

Chapter 80
3 months ago

6

Chapter 79
3 months ago

6

Chapter 78
3 months ago

6

Chapter 77
3 months ago

6

Chapter 76
3 months ago

5

Chapter 75
3 months ago

6

Chapter 74
3 months ago

6

Chapter 73
3 months ago

6

Chapter 72
3 months ago

5

Chapter 71
3 months ago

5

Chapter 70
3 months ago

6

Chapter 69
3 months ago

7

Chapter 68
3 months ago

6

Chapter 67
3 months ago

6

Chapter 66
3 months ago

7

Chapter 65
3 months ago

5

Chapter 64
3 months ago

6

Chapter 63
3 months ago

5

Chapter 62
3 months ago

5

Chapter 61
3 months ago

6

Chapter 60
3 months ago

6

Chapter 59
3 months ago

6

Chapter 58
3 months ago

6

Chapter 57
3 months ago

6

Chapter 56
3 months ago

7

Chapter 55
3 months ago

6

Chapter 54
3 months ago

5

Chapter 53
3 months ago

7

Chapter 52
3 months ago

5

Chapter 51
3 months ago

7

Chapter 50
3 months ago

6

Chapter 49.5
3 months ago

4

Chapter 49
3 months ago

7

Chapter 48
3 months ago

6

Chapter 47
3 months ago

5

Chapter 46
3 months ago

5

Chapter 45
3 months ago

6

Chapter 44
3 months ago

6

Chapter 43
3 months ago

6

Chapter 42
3 months ago

6

Chapter 41
3 months ago

5

Chapter 40
3 months ago

6

Chapter 39
3 months ago

6

Chapter 38
3 months ago

7

Chapter 37
3 months ago

5

Chapter 36
3 months ago

6

Chapter 35
3 months ago

6

Chapter 34
3 months ago

6

Chapter 33
3 months ago

5

Chapter 32
3 months ago

6

Chapter 31
3 months ago

7

Chapter 30
3 months ago

6

Chapter 29
3 months ago

7

Chapter 28
3 months ago

6

Chapter 27
3 months ago

6