Mangas
Câu Lạc Bộ Trường Sinh

Câu Lạc Bộ Trường Sinh [Manhua]

Alternative Titles: I Built a Lifespan Club
Story of: Câu Lạc Bộ Trường Sinh

Lục Ly làm việc ở Ma Đô, kém cỏi tầm thường, không thấy được hy vọng... Cho tới một đêm mưa, Lục Ly đã có khả năng đặc biệt, anh ấy có thể mua "tuổi thọ" của một vài người, cũng có thể bán "tuổi thọ" cho một vài người. Anh ấy có thể tiến hành "tăng nhanh thời gian" cục bộ, cũng có thể tiến hành "làm chậm thời gian" cục bộ. Vì vậy, Lục Ly bắt đầu dựng nên câu lạc bộ thuộc về "những người trường sinh" đẳng cấp nhất!

12
0
5

Chapters List

Chapter 279
1 month ago

1

Chapter 278.5
1 month ago

1

Chapter 278
1 month ago

1

Chapter 277
1 month ago

1

Chapter 276
1 month ago

2

Chapter 275
2 months ago

3

Chapter 274
2 months ago

3

Chapter 273
2 months ago

2

Chapter 272
2 months ago

2

Chapter 271
2 months ago

3

Chapter 270
2 months ago

2

Chapter 269
2 months ago

2

Chapter 268
3 months ago

3

Chapter 267
3 months ago

3

Chapter 266
3 months ago

3

Chapter 265
3 months ago

3

Chapter 264
3 months ago

5

Chapter 263
3 months ago

3

Chapter 262
3 months ago

3

Chapter 261
3 months ago

3

Chapter 260
3 months ago

3

Chapter 259
3 months ago

3

Chapter 258
3 months ago

3

Chapter 257.5
3 months ago

3

Chapter 257
3 months ago

3

Chapter 256
3 months ago

3

Chapter 255
3 months ago

3

Chapter 254
3 months ago

3

Chapter 253
3 months ago

3

Chapter 252
3 months ago

4

Chapter 251
3 months ago

3

Chapter 250
3 months ago

4

Chapter 249
3 months ago

5

Chapter 248
3 months ago

3

Chapter 247
3 months ago

3

Chapter 246
3 months ago

3

Chapter 245
3 months ago

3

Chapter 244
3 months ago

3

Chapter 243
3 months ago

3

Chapter 242
3 months ago

3

Chapter 241
3 months ago

3

Chapter 240
3 months ago

3

Chapter 239
3 months ago

3

Chapter 238
3 months ago

3

Chapter 237
3 months ago

3

Chapter 236
3 months ago

3

Chapter 235
3 months ago

3

Chapter 234
3 months ago

3

Chapter 233
3 months ago

3

Chapter 232
3 months ago

4

Chapter 231
3 months ago

3

Chapter 230
3 months ago

3

Chapter 229
3 months ago

5

Chapter 228
3 months ago

3

Chapter 227
3 months ago

3

Chapter 226
3 months ago

3

Chapter 225
3 months ago

3

Chapter 224
3 months ago

3

Chapter 223
3 months ago

3

Chapter 222
3 months ago

3

Chapter 221
3 months ago

3

Chapter 220
3 months ago

3

Chapter 219
3 months ago

3

Chapter 218
3 months ago

3

Chapter 217
3 months ago

3

Chapter 216
3 months ago

3

Chapter 215
3 months ago

3

Chapter 214
3 months ago

3

Chapter 213
3 months ago

3

Chapter 212
3 months ago

3

Chapter 211
3 months ago

3

Chapter 210
3 months ago

3

Chapter 209
3 months ago

3

Chapter 208
3 months ago

3

Chapter 207
3 months ago

5

Chapter 206
3 months ago

3

Chapter 205
3 months ago

3

Chapter 204
3 months ago

4

Chapter 203
3 months ago

3

Chapter 202
3 months ago

4

Chapter 201
3 months ago

3

Chapter 200
3 months ago

3

Chapter 199
3 months ago

4

Chapter 198
3 months ago

3

Chapter 197
3 months ago

3

Chapter 196
3 months ago

4

Chapter 195
3 months ago

3

Chapter 194
3 months ago

3

Chapter 193
3 months ago

3

Chapter 192
3 months ago

3

Chapter 191
3 months ago

3

Chapter 190
3 months ago

3

Chapter 189
3 months ago

4

Chapter 188
3 months ago

3

Chapter 187
3 months ago

3

Chapter 186
3 months ago

3

Chapter 185
3 months ago

3

Chapter 184
3 months ago

3

Chapter 183
3 months ago

4

Chapter 182
3 months ago

3