Mangas
Cháu Trai Của Nam Chính Rất Thích Tôi

Cháu Trai Của Nam Chính Rất Thích Tôi [Manhwa]

Alternative Titles: Cháu Trai Của Nam Chính Rất Bám Tôi
Story of: Cháu Trai Của Nam Chính Rất Thích Tôi

Một ngày nọ, kiếp trước của tôi bỗng hiện ra trong tâm trí. Chương thứ hai của cuộc đời, tôi là một nhân vật phản diện c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt nam chính trong một cuốn tiểu thuyết và tự hủy mình bởi tình yêu mù quáng ấy. Tôi quyết định sẽ sống lặng lẽ ở điền trang cho lành nhưng cha đã liên lạc với tôi và nói rằng thủ đô đang rất hỗn loạn. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm vị Tiên hoàng tử bị thất lạc… Đứa nhỏ tôi nhặt được ở kiếp này lại chính là cháu trai của nam chính! Nhưng tôi đã gửi thư cho nam chính và nói rằng sẽ không làm phiền nữa rồi mà!

10
0
5

Chapters List

Chapter 71
3 days ago

2

Chapter 69
3 weeks ago

4

Chapter 68
3 weeks ago

3

Chapter 67
1 month ago

2

Chapter 66
1 month ago

3

Chapter 65
1 month ago

3

Chapter 64
2 months ago

3

Chapter 63
2 months ago

3

Chapter 62
2 months ago

5

Chapter 61
2 months ago

5

Chapter 60
2 months ago

5

Chapter 59
3 months ago

5

Chapter 58
3 months ago

5

Chapter 57
3 months ago

5

Chapter 56
3 months ago

8

Chapter 55
3 months ago

6

Chapter 54
3 months ago

6

Chapter 53
3 months ago

5

Chapter 52
3 months ago

6

Chapter 51
3 months ago

5

Chapter 50
3 months ago

5

Chapter 49
3 months ago

6

Chapter 48
3 months ago

5

Chapter 46
3 months ago

5

Chapter 45
3 months ago

6

Chapter 44
3 months ago

5

Chapter 43
3 months ago

6

Chapter 42
3 months ago

5

Chapter 41
3 months ago

5

Chapter 40
3 months ago

7

Chapter 39
3 months ago

5

Chapter 38
3 months ago

5

Chapter 37
3 months ago

5

Chapter 36
3 months ago

5

Chapter 35
3 months ago

5

Chapter 34
3 months ago

5

Chapter 33
3 months ago

5

Chapter 32
3 months ago

5

Chapter 31
3 months ago

8

Chapter 30
3 months ago

5

Chapter 29
3 months ago

8

Chapter 28
3 months ago

5

Chapter 27
3 months ago

5

Chapter 26
3 months ago

5

Chapter 25
3 months ago

5

Chapter 24
3 months ago

5

Chapter 23
3 months ago

5

Chapter 22
3 months ago

5

Chapter 21
3 months ago

5

Chapter 20
3 months ago

5

Chapter 19
3 months ago

5

Chapter 18
3 months ago

5

Chapter 17
3 months ago

5

Chapter 16
3 months ago

5

Chapter 15
3 months ago

5

Chapter 14
3 months ago

5

Chapter 13
3 months ago

5

Chapter 12
3 months ago

5

Chapter 11
3 months ago

5

Chapter 10
3 months ago

5

Chapter 9
3 months ago

5

Chapter 8
3 months ago

5

Chapter 7
3 months ago

5

Chapter 6
3 months ago

5

Chapter 5
3 months ago

5

Chapter 4
3 months ago

5

Chapter 3
3 months ago

5

Chapter 2
3 months ago

5

Chapter 1
3 months ago

5