Mangas
Chức nghiệm [Thẩm định] không thuận lợi nhưng thực ra lại là kẻ mạnh nhất

Chức nghiệm [Thẩm định] không thuận lợi nhưng thực ra lại là kẻ mạnh nhất [Manga]

Alternative Titles: The Unfavorable Job [Appraiser] Is Actually The Strongest
Story of: Chức nghiệm [Thẩm định] không thuận lợi nhưng thực ra lại là kẻ mạnh nhất

Khi một đứa trẻ được sinh ra, chúng được nữ thần ánh sáng ban cho [JOB]. Thật không may, Ain được ban cho một chức nghiệp tệ hại [Người thẩm định]. Tất cả những gì cậu có thể làm là thẩm định tài liệu, và vì vậy bị đối xử bất công. Sau đó, một ngày nọ, cậu tình cờ bắt gặp một cái cây xếp hạng S ẩn trong một hầm ngục. Sau cuộc gặp gỡ này, Ain thay đổi một cách chậm rãi nhưng hiệu quả ...(hikki team)

10
0
5

Chapters List

Chapter 115
1 month ago

1

Chapter 114
1 month ago

1

Chapter 113
1 month ago

1

Chapter 112
1 month ago

1

Chapter 111
1 month ago

1

Chapter 110
1 month ago

1

Chapter 109
1 month ago

1

Chapter 108
1 month ago

1

Chapter 107
1 month ago

1

Chapter 106
1 month ago

1

Chapter 105
1 month ago

1

Chapter 104
1 month ago

1

Chapter 103
1 month ago

1

Chapter 102
1 month ago

1

Chapter 101
1 month ago

1

Chapter 100
1 month ago

1

Chapter 99
1 month ago

1

Chapter 98
1 month ago

1

Chapter 97
1 month ago

1

Chapter 96
1 month ago

1

Chapter 95
1 month ago

1

Chapter 94
1 month ago

1

Chapter 93
1 month ago

1

Chapter 92
1 month ago

1

Chapter 91
1 month ago

1

Chapter 90
1 month ago

1

Chapter 89
1 month ago

1

Chapter 88
1 month ago

1

Chapter 87
1 month ago

1

Chapter 86
1 month ago

1

Chapter 85
1 month ago

1

Chapter 84
1 month ago

1

Chapter 83
1 month ago

1

Chapter 82
1 month ago

1

Chapter 81
1 month ago

1

Chapter 80
1 month ago

1

Chapter 79
1 month ago

1

Chapter 78
1 month ago

1

Chapter 77
1 month ago

1

Chapter 76
1 month ago

1

Chapter 75
1 month ago

1

Chapter 74
1 month ago

1

Chapter 73
1 month ago

1

Chapter 72
1 month ago

1

Chapter 71
1 month ago

1

Chapter 70
1 month ago

1

Chapter 69
1 month ago

1

Chapter 68
1 month ago

1

Chapter 67
1 month ago

1

Chapter 66
1 month ago

1

Chapter 65
1 month ago

1

Chapter 64
1 month ago

1

Chapter 63
1 month ago

1

Chapter 62.2
1 month ago

2

Chapter 62.1
1 month ago

3

Chapter 61.2
1 month ago

3

Chapter 61.1
1 month ago

3

Chapter 60.2
1 month ago

2

Chapter 60.1
1 month ago

2

Chapter 59.2
1 month ago

2

Chapter 59.1
3 months ago

3

Chapter 58.2
3 months ago

4

Chapter 58.1
3 months ago

3

Chapter 57.2
3 months ago

3

Chapter 57.1
3 months ago

3

Chapter 56.2
3 months ago

3

Chapter 56.1
3 months ago

4

Chapter 55.1
3 months ago

3

Chapter 54.2
3 months ago

4

Chapter 54.1
3 months ago

3

Chapter 53
3 months ago

4

Chapter 52
3 months ago

4

Chapter 51
3 months ago

5

Chapter 50
3 months ago

4

Chapter 49
3 months ago

5

Chapter 48
3 months ago

4

Chapter 47.2
3 months ago

5

Chapter 47.1
3 months ago

3

Chapter 46.2
3 months ago

3

Chapter 46.1
3 months ago

3

Chapter 45.2
3 months ago

4

Chapter 45.1
3 months ago

4

Chapter 44.2
3 months ago

3

Chapter 44.1
3 months ago

3

Chapter 43.2
3 months ago

3

Chapter 43.1
3 months ago

4

Chapter 42.2
3 months ago

3

Chapter 42.1
3 months ago

4

Chapter 41.2
3 months ago

4

Chapter 41.1
3 months ago

4

Chapter 40.2
3 months ago

3

Chapter 40.1
3 months ago

4

Chapter 39.2
3 months ago

4

Chapter 39.1
3 months ago

4

Chapter 38.2
3 months ago

4

Chapter 38.1
3 months ago

3

Chapter 37.2
3 months ago

4

Chapter 37.1
3 months ago

3

Chapter 36.2
3 months ago

5

Chapter 36.1
3 months ago

4