Mangas
Cô Gái Thích Lặn - Grand blue

Cô Gái Thích Lặn - Grand blue [Manga]

Story of: Cô Gái Thích Lặn - Grand blue

Câu chuyện xoay quanh Kitahara Iori được bắt đầu một cuộc sống mới tại một trường đại học gần biển ở thành phố Izu. ở đó cậu gặp được một cô gái thích lặn và tiếp theo đó sẽ diễn biến thế nào đọc rồi sẽ rõ =)).

9
0
5

Chapters List

Chapter 92
3 months ago

4

Chapter 91
3 months ago

4

Chapter 90
3 months ago

3

Chapter 89.5
3 months ago

3

Chapter 89
3 months ago

3

Chapter 88
3 months ago

3

Chapter 87.3
3 months ago

3

Chapter 87
3 months ago

3

Chapter 86
3 months ago

3

Chapter 85
3 months ago

3

Chapter 84
3 months ago

3

Chapter 83.5
3 months ago

3

Chapter 83
3 months ago

3

Chapter 82
3 months ago

3

Chapter 81
3 months ago

3

Chapter 80
3 months ago

3

Chapter 79.5
3 months ago

3

Chapter 79
3 months ago

3

Chapter 78
3 months ago

3

Chapter 77
3 months ago

3

Chapter 76
3 months ago

3

Chapter 75.5
3 months ago

3

Chapter 75
3 months ago

3

Chapter 74.5
3 months ago

3

Chapter 74.3
3 months ago

3

Chapter 74.2
3 months ago

3

Chapter 74
3 months ago

3

Chapter 73.2
3 months ago

3

Chapter 73.1
3 months ago

3

Chapter 72.2
3 months ago

3

Chapter 72.1
3 months ago

3

Chapter 71.2
3 months ago

3

Chapter 71.1
3 months ago

3

Chapter 70
3 months ago

3

Chapter 69
3 months ago

3

Chapter 68
3 months ago

3

Chapter 67
3 months ago

3

Chapter 66
3 months ago

3

Chapter 65
3 months ago

3

Chapter 64
3 months ago

3

Chapter 63
3 months ago

3

Chapter 62.5
3 months ago

3

Chapter 62
3 months ago

3

Chapter 61.5
3 months ago

3

Chapter 61
3 months ago

3

Chapter 60
3 months ago

3

Chapter 59
3 months ago

3

Chapter 58
3 months ago

3

Chapter 57.5
3 months ago

3

Chapter 57
3 months ago

3

Chapter 56
3 months ago

3

Chapter 55
3 months ago

3

Chapter 54.5
3 months ago

3

Chapter 54
3 months ago

3

Chapter 53
3 months ago

3

Chapter 52
3 months ago

3

Chapter 51
3 months ago

3

Chapter 50
3 months ago

3

Chapter 49.5
3 months ago

3

Chapter 49
3 months ago

3

Chapter 48
3 months ago

3

Chapter 47.5
3 months ago

3

Chapter 47
3 months ago

3

Chapter 46
3 months ago

3

Chapter 45
3 months ago

3

Chapter 44
3 months ago

3

Chapter 43
3 months ago

3

Chapter 42
3 months ago

3

Chapter 41.5
3 months ago

3

Chapter 41
3 months ago

3

Chapter 40
3 months ago

3

Chapter 39
3 months ago

3

Chapter 38
3 months ago

3

Chapter 37
3 months ago

3

Chapter 36.5
3 months ago

3

Chapter 36
3 months ago

3

Chapter 35
3 months ago

3

Chapter 34
3 months ago

3

Chapter 33
3 months ago

3

Chapter 32
3 months ago

3

Chapter 31
3 months ago

3

Chapter 30
3 months ago

3

Chapter 29
3 months ago

3

Chapter 28
3 months ago

3

Chapter 27
3 months ago

3

Chapter 26
3 months ago

3

Chapter 25.5
3 months ago

3

Chapter 25
3 months ago

3

Chapter 24
3 months ago

3

Chapter 23.5
3 months ago

3

Chapter 23
3 months ago

3

Chapter 22
3 months ago

3

Chapter 21
3 months ago

3

Chapter 20
3 months ago

3

Chapter 19.5
3 months ago

3

Chapter 19
3 months ago

3

Chapter 18
3 months ago

3

Chapter 17
3 months ago

3

Chapter 16
3 months ago

3

Chapter 15
3 months ago

3