Mangas
Cô nàng xấu xí ở Phố Đèn Đỏ

Cô nàng xấu xí ở Phố Đèn Đỏ [Manga]

Story of: Cô nàng xấu xí ở Phố Đèn Đỏ

Một nữ sinh trung học bị bỏ rơi trở thành Oiran (kỹ nữ cao cấp) ở một thế giới xa lạ— Esora, một nữ sinh trung học bị mất chỗ ở, thấy mình đang ở một khu đèn đỏ vô danh. Cô bị bán cho một người mua nô lệ ở Phố đèn đỏ "Sagamiya". Người chủ, Sagami, nói với cô rằng nếu cô trở thành Oiran thì sẽ có thể làm lại cuộc đời.

10
0
5

Chapters List

Chapter 73
1 day ago

0

Chapter 72
2 weeks ago

1

Chapter 71
3 weeks ago

0

Chapter 70
3 weeks ago

0

Chapter 69
1 month ago

1

Chapter 68
2 months ago

1

Chapter 67
2 months ago

3

Chapter 66
3 months ago

4

Chapter 65.5
3 months ago

4

Chapter 65
3 months ago

4

Chapter 64
3 months ago

4

Chapter 63.5
3 months ago

4

Chapter 63
3 months ago

4

Chapter 62
3 months ago

4

Chapter 61.5
3 months ago

4

Chapter 61
3 months ago

4

Chapter 60
3 months ago

4

Chapter 59
3 months ago

4

Chapter 58
3 months ago

4

Chapter 57
3 months ago

4

Chapter 56
3 months ago

4

Chapter 55
3 months ago

4

Chapter 54
3 months ago

4

Chapter 53
3 months ago

4

Chapter 52
3 months ago

5

Chapter 51
3 months ago

4

Chapter 50.5
3 months ago

4

Chapter 50
3 months ago

4

Chapter 49
3 months ago

4

Chapter 48
3 months ago

4

Chapter 47
3 months ago

4

Chapter 46
3 months ago

4

Chapter 45
3 months ago

4

Chapter 44
3 months ago

4

Chapter 43
3 months ago

4

Chapter 42
3 months ago

4

Chapter 41
3 months ago

4

Chapter 40
3 months ago

4

Chapter 39
3 months ago

4

Chapter 38
3 months ago

4

Chapter 37
3 months ago

4

Chapter 36
3 months ago

4

Chapter 35
3 months ago

4

Chapter 34
3 months ago

5

Chapter 33
3 months ago

4

Chapter 32
3 months ago

4

Chapter 31.1
3 months ago

4

Chapter 31
3 months ago

4

Chapter 30
3 months ago

4

Chapter 29
3 months ago

4

Chapter 28.1
3 months ago

4

Chapter 28
3 months ago

4

Chapter 27
3 months ago

4

Chapter 26
3 months ago

4

Chapter 25
3 months ago

4

Chapter 24
3 months ago

5

Chapter 23
3 months ago

4

Chapter 22
3 months ago

4

Chapter 21
3 months ago

4

Chapter 20
3 months ago

4

Chapter 19.1
3 months ago

5

Chapter 19
3 months ago

4

Chapter 18
3 months ago

4

Chapter 17
3 months ago

4

Chapter 16
3 months ago

4

Chapter 15
3 months ago

4

Chapter 14
3 months ago

4

Chapter 13
3 months ago

4

Chapter 12
3 months ago

4

Chapter 11
3 months ago

4

Chapter 10
3 months ago

4

Chapter 9
3 months ago

4

Chapter 8
3 months ago

4

Chapter 7
3 months ago

4

Chapter 6
3 months ago

4

Chapter 5
3 months ago

4

Chapter 4
3 months ago

4

Chapter 3
3 months ago

4

Chapter 2
3 months ago

4

Chapter 1
3 months ago

4