Mangas
Cơn Bão Đỏ

Cơn Bão Đỏ [Manhwa]

Story of: Cơn Bão Đỏ

Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống sa mạc và được một cậu nhóc cứu đem về làng! để trả ơn cậu ấy người đàn ông đã dạy cậu nhóc khả năng chiến đấu để bảo vệ ngôi làng của mình cũng như chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sau này của mình

3
0
5

Chapters List

Chapter 335
2 weeks ago

1

Chapter 334
1 month ago

2

Chapter 333
1 month ago

2

Chapter 332
1 month ago

2

Chapter 331
1 month ago

2

Chapter 330
1 month ago

2

Chapter 329
1 month ago

2

Chapter 328
1 month ago

2

Chapter 327
1 month ago

2

Chapter 326
1 month ago

2

Chapter 325
1 month ago

2

Chapter 324
1 month ago

2

Chapter 323
1 month ago

2

Chapter 322
1 month ago

2

Chapter 321
1 month ago

2

Chapter 320
1 month ago

2

Chapter 319
1 month ago

2

Chapter 318
1 month ago

2

Chapter 317
1 month ago

2

Chapter 316
1 month ago

2

Chapter 315
1 month ago

2

Chapter 314
1 month ago

2

Chapter 313
1 month ago

2

Chapter 312
1 month ago

2

Chapter 311
1 month ago

2

Chapter 310
1 month ago

2

Chapter 309
1 month ago

2

Chapter 308
1 month ago

2

Chapter 307
1 month ago

2

Chapter 306
1 month ago

2

Chapter 305
1 month ago

2

Chapter 304
1 month ago

2

Chapter 303
1 month ago

2

Chapter 302
1 month ago

2

Chapter 301
1 month ago

2

Chapter 300
1 month ago

2

Chapter 299
1 month ago

2

Chapter 298
1 month ago

2

Chapter 297
1 month ago

2

Chapter 296
1 month ago

2

Chapter 295
1 month ago

2

Chapter 294
1 month ago

2

Chapter 293
1 month ago

2

Chapter 292
1 month ago

2

Chapter 291
1 month ago

2

Chapter 290
1 month ago

2

Chapter 289
1 month ago

2

Chapter 288
1 month ago

2

Chapter 287
1 month ago

2

Chapter 286
1 month ago

2

Chapter 285
1 month ago

2

Chapter 284
1 month ago

2

Chapter 283
1 month ago

2

Chapter 282
1 month ago

2

Chapter 281
1 month ago

2

Chapter 280
1 month ago

2

Chapter 279
1 month ago

2

Chapter 278
1 month ago

2

Chapter 277
1 month ago

2

Chapter 276
1 month ago

2

Chapter 275
1 month ago

2

Chapter 274
1 month ago

2

Chapter 273
1 month ago

2

Chapter 272
1 month ago

2

Chapter 271
1 month ago

2

Chapter 270
1 month ago

2

Chapter 269
1 month ago

2

Chapter 268
1 month ago

2

Chapter 267
1 month ago

2

Chapter 266
1 month ago

2

Chapter 265
1 month ago

2

Chapter 264
1 month ago

2

Chapter 263
1 month ago

2

Chapter 262
1 month ago

2

Chapter 261
1 month ago

2

Chapter 260
1 month ago

2

Chapter 259
1 month ago

2

Chapter 258
1 month ago

2

Chapter 257
1 month ago

2

Chapter 256
1 month ago

2

Chapter 255
1 month ago

2

Chapter 254
1 month ago

2

Chapter 253
1 month ago

2

Chapter 252
1 month ago

2

Chapter 251
1 month ago

2

Chapter 250
1 month ago

2

Chapter 249
1 month ago

2

Chapter 248
1 month ago

2

Chapter 247
1 month ago

2

Chapter 246
1 month ago

2

Chapter 245
1 month ago

2

Chapter 244
1 month ago

2

Chapter 243
1 month ago

2

Chapter 242
1 month ago

2

Chapter 241
1 month ago

2

Chapter 240
1 month ago

2

Chapter 239
1 month ago

2

Chapter 238
1 month ago

2

Chapter 237
1 month ago

2

Chapter 236
1 month ago

2