Mangas
Công Tước Bạch Long

Công Tước Bạch Long [Manhua]

Story of: Công Tước Bạch Long

Sinh ra là người kế vị của một gia đình quý tộc hạng thấp, Raven Varte bị gán cho tội danh âm mưu nổi dậy chống lại hoàng gia. Để được ân xá, hắn được cử đi chiến đấu với lũ quái vật cùng với quân đoàn tồi tàn nhất trong vương quốc, quân đoàn quỷ. Hầu hết mọi người đều nói đó là nơi không ai có thể sống nổi đến 10 năm, nhưng bằng cách nào đó mà Raven đã cố gắng sống sót trong 10 năm. Khi sự tự do đang gần ngay trước mắt, trong trận chiến cuối cùng của mình, hắn gặp Người kế nhiệm của gia tộc - công tước Pendragon, Ellen Pendragon

12
0
5

Chapters List

Chapter 118
5 days ago

0

Chapter 117
1 week ago

0

Chapter 116
3 weeks ago

2

Chapter 115
3 weeks ago

2

Chapter 114
1 month ago

2

Chapter 113
1 month ago

2

Chapter 112
1 month ago

2

Chapter 111
1 month ago

2

Chapter 110
1 month ago

4

Chapter 109
2 months ago

4

Chapter 108
2 months ago

4

Chapter 107
2 months ago

5

Chapter 106
2 months ago

6

Chapter 105
3 months ago

6

Chapter 104
3 months ago

6

Chapter 103
3 months ago

6

Chapter 102
3 months ago

6

Chapter 101
3 months ago

6

Chapter 100
3 months ago

6

Chapter 99
3 months ago

6

Chapter 98
3 months ago

6

Chapter 97
3 months ago

6

Chapter 96
3 months ago

6

Chapter 95
3 months ago

6

Chapter 94
3 months ago

6

Chapter 93
3 months ago

6

Chapter 92
3 months ago

6

Chapter 91
3 months ago

6

Chapter 90
3 months ago

6

Chapter 89
3 months ago

6

Chapter 88
3 months ago

6

Chapter 87
3 months ago

6

Chapter 86
3 months ago

6

Chapter 85
3 months ago

6

Chapter 84
3 months ago

6

Chapter 83
3 months ago

6

Chapter 82
3 months ago

6

Chapter 81
3 months ago

6

Chapter 80
3 months ago

6

Chapter 79
3 months ago

6

Chapter 78
3 months ago

6

Chapter 77
3 months ago

6

Chapter 76
3 months ago

6

Chapter 75
3 months ago

6

Chapter 74
3 months ago

6

Chapter 73
3 months ago

6

Chapter 72
3 months ago

6

Chapter 71
3 months ago

6

Chapter 70
3 months ago

6

Chapter 69
3 months ago

6

Chapter 68
3 months ago

6

Chapter 67
3 months ago

6

Chapter 66
3 months ago

6

Chapter 65
3 months ago

6

Chapter 64
3 months ago

6

Chapter 63
3 months ago

6

Chapter 62
3 months ago

6

Chapter 61
3 months ago

6

Chapter 60
3 months ago

6

Chapter 59
3 months ago

6

Chapter 58
3 months ago

6

Chapter 57
3 months ago

6

Chapter 56
3 months ago

6

Chapter 55
3 months ago

6

Chapter 54
3 months ago

6

Chapter 53
3 months ago

6

Chapter 52
3 months ago

6

Chapter 51
3 months ago

6

Chapter 50
3 months ago

6

Chapter 49
3 months ago

6

Chapter 48
3 months ago

6

Chapter 47
3 months ago

5

Chapter 46
3 months ago

6

Chapter 45
3 months ago

6

Chapter 44
3 months ago

6

Chapter 43.5
3 months ago

5

Chapter 43
3 months ago

6

Chapter 42
3 months ago

6

Chapter 41
3 months ago

6

Chapter 40
3 months ago

6

Chapter 39
3 months ago

6

Chapter 38
3 months ago

5

Chapter 37
3 months ago

6

Chapter 36
3 months ago

6

Chapter 35
3 months ago

6

Chapter 34
3 months ago

6

Chapter 33
3 months ago

6

Chapter 32
3 months ago

6

Chapter 31
3 months ago

6

Chapter 30
3 months ago

6

Chapter 29
3 months ago

6

Chapter 28
3 months ago

6

Chapter 27
3 months ago

6

Chapter 26
3 months ago

6

Chapter 25
3 months ago

6

Chapter 24
3 months ago

6

Chapter 23
3 months ago

6

Chapter 22
3 months ago

6

Chapter 21
3 months ago

6

Chapter 20
3 months ago

6