Mangas
Crush của Tôi là Một Đứa Lẳng Lơ

Crush của Tôi là Một Đứa Lẳng Lơ [Manga]

Alternative Titles: I Like You Who Can Have Sex With Anyone
Story of: Crush của Tôi là Một Đứa Lẳng Lơ

Con đũy tình yêu đã dẫn nam chính của ta đi thích một gyaru lẳng lơ sẵn sàng làm nháy với bất cứ ai. Rồi anh main sẽ làm gì trước cái tình huống NTR nhưng không hẳn này? Khuyến cáo ko dành cho trẻ dưới 18 và các thanh niên không thích NTR. Đọc truyện này đừng lắp đầu trên vào làm gì (lắp đầu dưới thì OK). (Vâng, bộ này cũng quỷ và tôi lại không biết tại sao tôi quyết tâm đi dịch cái này)

13
0
5