Mangas
Cung Quỷ Kiếm Thần

Cung Quỷ Kiếm Thần [Manhwa]

Story of: Cung Quỷ Kiếm Thần

Cung là thứ binh khí vượt qua khoảng cách mà mắt thường nhìn được, thống trị cả những sinh mạng đang ẩn mình. Nếu thứ vũ khí vô hình này khát khao tìm kiếm sinh mạng nào đó, liệu còn thứ nào đáng sợ hơn nó hay không?

13
0
5

Chapters List

Chapter 225
6 days ago

0

Chapter 224
2 weeks ago

2

Chapter 223
3 weeks ago

2

Chapter 222
1 month ago

2

Chapter 221
1 month ago

2

Chapter 220
1 month ago

2

Chapter 219
2 months ago

3

Chapter 218
2 months ago

3

Chapter 217
2 months ago

5

Chapter 216
2 months ago

5

Chapter 215
2 months ago

4

Chapter 214
3 months ago

4

Chapter 213
3 months ago

4

Chapter 212
3 months ago

4

Chapter 211
3 months ago

4

Chapter 210
3 months ago

4

Chapter 209
3 months ago

4

Chapter 208
3 months ago

4

Chapter 207
3 months ago

4

Chapter 206
3 months ago

5

Chapter 205
3 months ago

4

Chapter 204
3 months ago

4

Chapter 203
3 months ago

4

Chapter 202
3 months ago

4

Chapter 201
3 months ago

4

Chapter 200
3 months ago

6

Chapter 199
3 months ago

4

Chapter 198
3 months ago

4

Chapter 197
3 months ago

4

Chapter 196
3 months ago

5

Chapter 195
3 months ago

4

Chapter 194
3 months ago

4

Chapter 193
3 months ago

5

Chapter 192
3 months ago

4

Chapter 191
3 months ago

4

Chapter 190
3 months ago

4

Chapter 189
3 months ago

4

Chapter 188
3 months ago

4

Chapter 187
3 months ago

4

Chapter 186
3 months ago

5

Chapter 185
3 months ago

4

Chapter 184
3 months ago

4

Chapter 183
3 months ago

4

Chapter 182
3 months ago

4

Chapter 181
3 months ago

4

Chapter 180
3 months ago

4

Chapter 179
3 months ago

4

Chapter 178
3 months ago

4

Chapter 177
3 months ago

4

Chapter 176
3 months ago

4

Chapter 175
3 months ago

4

Chapter 174
3 months ago

4

Chapter 173
3 months ago

4

Chapter 172
3 months ago

4

Chapter 171
3 months ago

4

Chapter 170
3 months ago

5

Chapter 169
3 months ago

4

Chapter 168
3 months ago

4

Chapter 167
3 months ago

6

Chapter 166
3 months ago

4

Chapter 165
3 months ago

4

Chapter 164
3 months ago

4

Chapter 163
3 months ago

4

Chapter 162
3 months ago

4

Chapter 161
3 months ago

4

Chapter 160
3 months ago

4

Chapter 159
3 months ago

4

Chapter 158
3 months ago

4

Chapter 157
3 months ago

4

Chapter 156
3 months ago

4

Chapter 155
3 months ago

4

Chapter 154
3 months ago

4

Chapter 153
3 months ago

5

Chapter 152
3 months ago

5

Chapter 151
3 months ago

4

Chapter 150
3 months ago

4

Chapter 149
3 months ago

4

Chapter 148
3 months ago

4

Chapter 147
3 months ago

4

Chapter 146
3 months ago

4

Chapter 145
3 months ago

4

Chapter 144
3 months ago

4

Chapter 143
3 months ago

4

Chapter 142
3 months ago

4

Chapter 141
3 months ago

4

Chapter 140
3 months ago

4

Chapter 139
3 months ago

4

Chapter 138
3 months ago

4

Chapter 137
3 months ago

5

Chapter 136
3 months ago

4

Chapter 135
3 months ago

4

Chapter 134
3 months ago

4

Chapter 133
3 months ago

4

Chapter 132
3 months ago

4

Chapter 131
3 months ago

4

Chapter 130
3 months ago

4

Chapter 129
3 months ago

4

Chapter 128
3 months ago

4

Chapter 127
3 months ago

4

Chapter 126
3 months ago

4