Mangas
Cuộc Sống Thong Dong Ở Dị Thế Giới

Cuộc Sống Thong Dong Ở Dị Thế Giới [Manga]

Story of: Cuộc Sống Thong Dong Ở Dị Thế Giới

Main nhà ta chết khi hưởng 39 cái xuân bất hạnh ,đầu thai sang thế giới khác được chúa ban cho 3 điều ước nhưng anh ấy chỉ ước rất giản dị như Bác Hồ sau đó chua lại cho thêm các điều ước khác nhưng ân ấy lại khiêm tốn ước được làm nông dân. Vâng ko nói nữa mọi người hãy đọc để biết thêm chi tiết nhé !!

17
0
5

Chapters List

Chapter 157
3 days ago

1

Chapter 156
4 days ago

2

Chapter 155
1 week ago

0

Chapter 154
1 week ago

1

Chapter 153
2 weeks ago

0

Chapter 152
2 weeks ago

0

Chapter 151
2 weeks ago

0

Chapter 150
2 weeks ago

0

Chapter 149
2 weeks ago

0

Chapter 148
4 months ago

6

Chapter 147
4 months ago

5

Chapter 146
4 months ago

6

Chapter 145
4 months ago

6

Chapter 144
4 months ago

5

Chapter 143
4 months ago

5

Chapter 142
4 months ago

6

Chapter 141
4 months ago

5

Chapter 140
4 months ago

6

Chapter 139
4 months ago

5

Chapter 138
4 months ago

6

Chapter 137
4 months ago

7

Chapter 136
4 months ago

6

Chapter 135
4 months ago

5

Chapter 134
4 months ago

6

Chapter 133
4 months ago

5

Chapter 132
4 months ago

5

Chapter 131
4 months ago

5

Chapter 130
4 months ago

7

Chapter 129
4 months ago

7

Chapter 128
4 months ago

5

Chapter 127
4 months ago

6

Chapter 126
4 months ago

6

Chapter 125
4 months ago

6

Chapter 124
4 months ago

5

Chapter 123
4 months ago

6

Chapter 122
4 months ago

5

Chapter 121
4 months ago

6

Chapter 120
4 months ago

5

Chapter 119
4 months ago

6

Chapter 118
4 months ago

6

Chapter 117
4 months ago

6

Chapter 116
4 months ago

7

Chapter 115
4 months ago

7

Chapter 114
4 months ago

6

Chapter 113
4 months ago

5

Chapter 112
4 months ago

6

Chapter 111
4 months ago

5

Chapter 110
4 months ago

7

Chapter 109
4 months ago

6

Chapter 108
4 months ago

6

Chapter 107
4 months ago

7

Chapter 106
4 months ago

7

Chapter 105
4 months ago

6

Chapter 104
4 months ago

8

Chapter 103
4 months ago

6

Chapter 102
4 months ago

5

Chapter 101
4 months ago

7

Chapter 100
4 months ago

7

Chapter 99
4 months ago

6

Chapter 98
4 months ago

7

Chapter 97
4 months ago

7

Chapter 96
4 months ago

5

Chapter 95
4 months ago

7

Chapter 94
4 months ago

9

Chapter 93
4 months ago

7

Chapter 92
4 months ago

5

Chapter 91
4 months ago

5

Chapter 90
4 months ago

6

Chapter 89
4 months ago

6

Chapter 88
4 months ago

5

Chapter 87
4 months ago

5

Chapter 86
4 months ago

6

Chapter 85
4 months ago

6

Chapter 84
4 months ago

7

Chapter 83
4 months ago

6

Chapter 82
4 months ago

5

Chapter 81
4 months ago

6

Chapter 80
4 months ago

7

Chapter 79
4 months ago

5

Chapter 78
4 months ago

6

Chapter 77
4 months ago

5

Chapter 76
4 months ago

5

Chapter 75
4 months ago

7

Chapter 74
4 months ago

6

Chapter 73
4 months ago

5

Chapter 72
4 months ago

6

Chapter 71
4 months ago

6

Chapter 70
4 months ago

7

Chapter 69
4 months ago

5

Chapter 68
4 months ago

7

Chapter 67
4 months ago

5

Chapter 66
4 months ago

5

Chapter 65
4 months ago

5

Chapter 64
4 months ago

6

Chapter 63
4 months ago

5

Chapter 62
4 months ago

5

Chapter 61
4 months ago

6

Chapter 60
4 months ago

7

Chapter 59
4 months ago

6

Chapter 58
4 months ago

5