Mangas
Cứu Rỗi Cuộc Đời Công Tước

Cứu Rỗi Cuộc Đời Công Tước [Manhwa]

Story of: Cứu Rỗi Cuộc Đời Công Tước

Tôi chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết và trở thành phụ tá cho boss cuối của câu chuyện. Trùm cuối sẽ chết trong tiểu thuyết, nhưng chỉ sau khi thế giới sụp đổ. Điều gì sẽ xảy ra nếu trùm cuối không lầm đường lạc lối? Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng cứu rỗi trùm cuối trước khi quá muộn!

9
0
5

Chapters List

Chapter 69.2
2 months ago

1

Chapter 69.1
2 months ago

1

Chapter 68.2
2 months ago

1

Chapter 68.1
2 months ago

1

Chapter 67.2
2 months ago

1

Chapter 67.1
2 months ago

1

Chapter 66.2
2 months ago

1

Chapter 66.1
2 months ago

1

Chapter 65.2
2 months ago

1

Chapter 65.1
2 months ago

1

Chapter 64.2
2 months ago

1

Chapter 64.1
2 months ago

1

Chapter 63.2
2 months ago

1

Chapter 63.1
2 months ago

1

Chapter 62.2
2 months ago

1

Chapter 62.1
2 months ago

1

Chapter 61.2
2 months ago

1

Chapter 61.1
2 months ago

1

Chapter 60.2
2 months ago

1

Chapter 60.1
2 months ago

1

Chapter 59.2
2 months ago

1

Chapter 59.1
2 months ago

2

Chapter 58.2
2 months ago

1

Chapter 58.1
2 months ago

1

Chapter 57.2
2 months ago

1

Chapter 57.1
2 months ago

1

Chapter 56.2
2 months ago

2

Chapter 56.1
2 months ago

1

Chapter 55.2
2 months ago

1

Chapter 55.1
2 months ago

1

Chapter 54.2
2 months ago

1

Chapter 54.1
2 months ago

1

Chapter 53.2
2 months ago

1

Chapter 53.1
2 months ago

1

Chapter 52.2
2 months ago

1

Chapter 52.1
2 months ago

1

Chapter 51.2
2 months ago

1

Chapter 51.1
2 months ago

1

Chapter 50.2
2 months ago

1

Chapter 50.1
2 months ago

1

Chapter 49.2
2 months ago

1

Chapter 49.1
2 months ago

1

Chapter 48.2
2 months ago

1

Chapter 48.1
2 months ago

1

Chapter 47.2
2 months ago

1

Chapter 47.1
2 months ago

1

Chapter 46.2
2 months ago

1

Chapter 46.1
2 months ago

1

Chapter 45.2
2 months ago

1

Chapter 45.1
2 months ago

1

Chapter 44.2
2 months ago

1

Chapter 44.1
2 months ago

1

Chapter 43.2
2 months ago

1

Chapter 43.1
2 months ago

1

Chapter 42.2
2 months ago

1

Chapter 42.1
2 months ago

1

Chapter 41.2
2 months ago

1

Chapter 41.1
2 months ago

1

Chapter 40.2
2 months ago

1

Chapter 40.1
2 months ago

2

Chapter 39.2
2 months ago

1

Chapter 39.1
2 months ago

1

Chapter 38.2
2 months ago

1

Chapter 38.1
2 months ago

1

Chapter 38
3 months ago

1

Chapter 37.2
2 months ago

1

Chapter 37.1
2 months ago

1

Chapter 37
3 months ago

1

Chapter 36.2
2 months ago

1

Chapter 36.1
2 months ago

1

Chapter 36
3 months ago

1

Chapter 35.2
2 months ago

1

Chapter 35.1
2 months ago

1

Chapter 35
3 months ago

1

Chapter 34.2
2 months ago

1

Chapter 34.1
2 months ago

1

Chapter 34
3 months ago

1

Chapter 33.2
2 months ago

1

Chapter 33.1
2 months ago

1

Chapter 33
3 months ago

1

Chapter 32.2
2 months ago

1

Chapter 32.1
2 months ago

1

Chapter 32
3 months ago

1

Chapter 31.2
2 months ago

1

Chapter 31.1
2 months ago

1

Chapter 31
3 months ago

1

Chapter 30.2
2 months ago

1

Chapter 30.1
2 months ago

1

Chapter 30
3 months ago

1

Chapter 29
3 months ago

1

Chapter 28.2
2 months ago

1

Chapter 28.1
2 months ago

1

Chapter 28
3 months ago

1

Chapter 27.2
2 months ago

1

Chapter 27.1
2 months ago

1

Chapter 27
3 months ago

1

Chapter 26.2
2 months ago

1

Chapter 26.1
2 months ago

1

Chapter 26
3 months ago

1

Chapter 25.2
2 months ago

1