Mangas
Cửu Vĩ Hồ Ly Màu

Cửu Vĩ Hồ Ly Màu [Manga]

Alternative Titles: Naruto
Story of: Cửu Vĩ Hồ Ly Màu

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha,được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke

3
0
5

Chapters List

Chapter 405
1 week ago

0

Chapter 404
2 weeks ago

0

Chapter 403
3 weeks ago

0

Chapter 402
1 month ago

0

Chapter 401
1 month ago

0

Chapter 400
1 month ago

0

Chapter 399
1 month ago

0

Chapter 398
1 month ago

0

Chapter 397
1 month ago

0

Chapter 396
1 month ago

0

Chapter 395
1 month ago

0

Chapter 394
1 month ago

0

Chapter 393
1 month ago

0

Chapter 392
1 month ago

0

Chapter 391
1 month ago

0

Chapter 389
1 month ago

0

Chapter 388
1 month ago

0

Chapter 387
1 month ago

0

Chapter 386
1 month ago

0

Chapter 385
1 month ago

0

Chapter 384
1 month ago

0

Chapter 383
1 month ago

0

Chapter 382
1 month ago

0

Chapter 381
1 month ago

0

Chapter 379
1 month ago

0

Chapter 378
1 month ago

0

Chapter 377
1 month ago

0

Chapter 376
1 month ago

0

Chapter 375
1 month ago

0

Chapter 374
1 month ago

0

Chapter 373
1 month ago

0

Chapter 372
1 month ago

0

Chapter 371
1 month ago

0

Chapter 370
1 month ago

0

Chapter 369
1 month ago

0

Chapter 368
1 month ago

0

Chapter 367
1 month ago

0

Chapter 366
1 month ago

0

Chapter 365
1 month ago

0

Chapter 364
1 month ago

0

Chapter 363
1 month ago

0

Chapter 362
1 month ago

0

Chapter 361
1 month ago

0

Chapter 360
1 month ago

0

Chapter 359
1 month ago

0

Chapter 358
1 month ago

0

Chapter 357
1 month ago

0

Chapter 356
1 month ago

0

Chapter 355
1 month ago

0

Chapter 354
1 month ago

0

Chapter 353
1 month ago

0

Chapter 352
1 month ago

0

Chapter 351
1 month ago

0

Chapter 350
1 month ago

0

Chapter 349
1 month ago

0

Chapter 348
1 month ago

0

Chapter 347
1 month ago

0

Chapter 346
1 month ago

0

Chapter 345
1 month ago

0

Chapter 344
1 month ago

0

Chapter 343
1 month ago

0

Chapter 342
1 month ago

0

Chapter 341
1 month ago

0

Chapter 340
1 month ago

0

Chapter 339
1 month ago

0

Chapter 338
1 month ago

0

Chapter 337
1 month ago

0

Chapter 336
1 month ago

0

Chapter 335
1 month ago

0

Chapter 334
1 month ago

0

Chapter 333
1 month ago

0

Chapter 332
1 month ago

0

Chapter 331
1 month ago

0

Chapter 330
1 month ago

0

Chapter 329
1 month ago

0

Chapter 328
1 month ago

0

Chapter 327
1 month ago

0

Chapter 326
1 month ago

0

Chapter 325
1 month ago

0

Chapter 324
1 month ago

0

Chapter 323
1 month ago

0

Chapter 322
1 month ago

0

Chapter 321
1 month ago

0

Chapter 320
1 month ago

0

Chapter 319
1 month ago

0

Chapter 318
1 month ago

0

Chapter 317
1 month ago

0

Chapter 316
1 month ago

0

Chapter 315
1 month ago

0

Chapter 314
1 month ago

0

Chapter 313
1 month ago

0

Chapter 312
1 month ago

0

Chapter 311
1 month ago

0

Chapter 310
1 month ago

0

Chapter 309
1 month ago

0

Chapter 308
1 month ago

0

Chapter 307
1 month ago

0

Chapter 306
1 month ago

0

Chapter 305
1 month ago

0

Chapter 304
1 month ago

0