Mangas
Đại ái Ma Tôn, nữ đồ đệ đều muốn giết ta

Đại ái Ma Tôn, nữ đồ đệ đều muốn giết ta [Manhua]

Story of: Đại ái Ma Tôn, nữ đồ đệ đều muốn giết ta

Bạch Phong xuyên không tới Quốc Phong ở trò chơi yêu đương thành ma đạo cự phách, Bạch Thanh Lăng. Trong trò chơi, Bạch Thanh Lăng là người xấu bụng, lãnh khốc, vì cầu trường sinh tu cổ đạo, luyện nhân khôi, không việc ác nào không làm. Đáng hận hơn chính là, hắn một mực coi ba tuyệt sắc nữ đệ tử mình đã thu dưỡng làm quân cờ, là trò chơi "Thuần Ái". Bên trong lộ tuyến của trò chơi "ác đọa". là đại boss phản diện. Trong tuyệt cảnh, Bạch Phong sẽ xử lý như thế nào? 【 Đại Ái hệ thống 】 nghịch chuyển phiên bàn!

3
0
5