Mangas
Đại Dương Kiêu Sa

Đại Dương Kiêu Sa [Manhwa]

Alternative Titles: Sự Thanh Lịch Nơi Vùng Biển Man Rợ
Story of: Đại Dương Kiêu Sa

Trưởng nữ Irina Nodiac nhà hầu tước lớn lên như một quý tộc nhưng rồi lại rơi vào tình thế phân biệt giai cấp khi cha cô kinh doanh thất bại. Kết cục phải nhượng lại toàn bộ quyền quản lý cho Ilenoar, người biết trước gia tộc hầu tước sẽ phá sản từ khi còn nhỏ. Và thế là cô ấy phải sống phụ thuộc vào cậu ấy. “Cậu thuộc quyền sở hữu của ta. Vì vậy đừng để cơ thể đó bị thương” “Ở đâu ra cái kiểu coi người khác như đồ vật thế?” Dù có trở thành hầu nữ thì tính cách khùng điên của cô ấy từ thời còn đi học cũng không mai một. Irina, người có quan điểm rõ ràng và đi đến đâu cũng thừa tự tin nhất là khi đứng trước một người cứng rắn như Ilenoar. “Trông thế thôi nhưng tôi làm được nhiều việc lắm đấy. Bần cùng quá tôi cũng có thể đi khuân vác thuê được” Ilenoar, người muốn chiếm hữu cô ấy một cách trọn vẹn và Irina, người luôn vững vàng tiến về phía trước dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào. Liệu sau này hành trình của hai người họ sẽ ra sao?

9
0
5

Chapters List

Chapter 75.2
1 month ago

0

Chapter 75.1
1 month ago

0

Chapter 74.3
2 months ago

1

Chapter 74.2
3 months ago

1

Chapter 74.1
3 months ago

1

Chapter 73.2
3 months ago

1

Chapter 73.1
3 months ago

1

Chapter 72.2
3 months ago

1

Chapter 72.1
3 months ago

1

Chapter 71.2
3 months ago

1

Chapter 71.1
3 months ago

1

Chapter 70.2
3 months ago

1

Chapter 70.1
3 months ago

1

Chapter 69.2
3 months ago

1

Chapter 69.1
3 months ago

1

Chapter 68.2
3 months ago

1

Chapter 68.1
3 months ago

1

Chapter 67.2
3 months ago

1

Chapter 67.1
3 months ago

1

Chapter 66.2
3 months ago

1

Chapter 66.1
3 months ago

1

Chapter 65.2
3 months ago

1

Chapter 65.1
3 months ago

1

Chapter 64.2
3 months ago

1

Chapter 64.1
3 months ago

1

Chapter 63.2
3 months ago

1

Chapter 63.1
3 months ago

1

Chapter 62.2
3 months ago

1

Chapter 62.1
3 months ago

1

Chapter 61.2
3 months ago

1

Chapter 61.1
3 months ago

2

Chapter 60.2
3 months ago

1

Chapter 60.1
3 months ago

1

Chapter 59.2
3 months ago

1

Chapter 59.1
3 months ago

1

Chapter 58.2
3 months ago

1

Chapter 58.1
3 months ago

1

Chapter 57.2
3 months ago

1

Chapter 57.1
3 months ago

1

Chapter 56.2
3 months ago

1

Chapter 56.1
3 months ago

1

Chapter 55.2
3 months ago

1

Chapter 55.1
3 months ago

2

Chapter 54.2
3 months ago

1

Chapter 54.1
3 months ago

1

Chapter 53.2
3 months ago

1

Chapter 53.1
3 months ago

1

Chapter 52
3 months ago

2

Chapter 51.2
3 months ago

1

Chapter 51.1
3 months ago

1

Chapter 50.2
3 months ago

1

Chapter 50.1
3 months ago

1

Chapter 50
3 months ago

2

Chapter 49
3 months ago

2

Chapter 48
3 months ago

2

Chapter 47
3 months ago

3

Chapter 46
3 months ago

2

Chapter 45
3 months ago

2

Chapter 44
3 months ago

2

Chapter 43
3 months ago

2

Chapter 42
3 months ago

2

Chapter 41
3 months ago

2

Chapter 40
3 months ago

2

Chapter 39
3 months ago

2

Chapter 38
3 months ago

2

Chapter 37
3 months ago

2

Chapter 36
3 months ago

2

Chapter 35
3 months ago

2

Chapter 34
3 months ago

2

Chapter 33
3 months ago

2

Chapter 32
3 months ago

2

Chapter 31
3 months ago

2

Chapter 30
3 months ago

2

Chapter 29
3 months ago

2

Chapter 28
3 months ago

2

Chapter 27
3 months ago

2

Chapter 26
3 months ago

2

Chapter 25
3 months ago

2

Chapter 24
3 months ago

3

Chapter 23
3 months ago

2

Chapter 22
3 months ago

2

Chapter 21
3 months ago

2

Chapter 20.1
3 months ago

1

Chapter 19.1
3 months ago

1

Chapter 18.1
3 months ago

1

Chapter 17.1
3 months ago

1

Chapter 16.1
3 months ago

1

Chapter 15.1
3 months ago

1

Chapter 14.1
3 months ago

1

Chapter 13.1
3 months ago

1

Chapter 12.1
3 months ago

1

Chapter 11.1
3 months ago

1

Chapter 10
3 months ago

2

Chapter 9.1
3 months ago

1

Chapter 8
3 months ago

2

Chapter 7
3 months ago

2

Chapter 6
3 months ago

2

Chapter 5
3 months ago

2

Chapter 4
3 months ago

2

Chapter 3
3 months ago

2