Mangas
Đại Pháp Sư Toàn Năng

Đại Pháp Sư Toàn Năng [Manhwa]

Alternative Titles: Vô Hạn Ma Pháp Sư
Story of: Đại Pháp Sư Toàn Năng

[Bởi studio đã mang đến cho bạn 2 bộ "Solo Leveling" và "Toàn Trí Độc Giả"] Giấc mơ về sự vô tận của con người giống như một vụ nổ siêu tân tinh lan rộng với tốc độ ánh sáng! Đây là câu chuyện về đứa trẻ tên Shirone bị bỏ rơi trong chuồng ngựa, quấn trong tã. Khi lớn lên, anh ấy tỏ ra vô cùng thích thú với mọi thứ liên quan đến sách và cố gắng tự học. Mặc dù Shirone là con nuôi của một thợ săn, một trong những người thuộc tầng lớp thấp nhất, nhưng anh ta là một thiên tài về mọi mặt! Một ngày nọ, như một phần thưởng cho việc thành thạo một kỹ năng huyền thoại , cha nuôi của anh ấy đã đưa anh ấy đi cùng trong chuyến đi đến thành phố. Và tại thành phố đó, Shirone có cơ hội gặp được phép thuật!

17
0
5

Chapters List

Chapter 74
4 days ago

0

Chapter 73
1 week ago

1

Chapter 72
2 weeks ago

3

Chapter 71
3 weeks ago

1

Chapter 70
1 month ago

1

Chapter 69
1 month ago

3

Chapter 68
1 month ago

4

Chapter 67
1 month ago

4

Chapter 66
1 month ago

4

Chapter 65
4 months ago

7

Chapter 64
4 months ago

8

Chapter 63
4 months ago

7

Chapter 62
4 months ago

7

Chapter 61
4 months ago

7

Chapter 60
4 months ago

7

Chapter 59
4 months ago

7

Chapter 58
4 months ago

7

Chapter 57
4 months ago

7

Chapter 56
4 months ago

7

Chapter 55
4 months ago

7

Chapter 54
4 months ago

7

Chapter 53
4 months ago

7

Chapter 52
4 months ago

6

Chapter 51
4 months ago

6

Chapter 50
4 months ago

6

Chapter 49
4 months ago

6

Chapter 48
4 months ago

6

Chapter 47
4 months ago

6

Chapter 46
4 months ago

6

Chapter 45
4 months ago

6

Chapter 44
4 months ago

6

Chapter 43
4 months ago

6

Chapter 42
4 months ago

6

Chapter 41
4 months ago

6

Chapter 40
4 months ago

6

Chapter 39
4 months ago

6

Chapter 38
4 months ago

6

Chapter 37
4 months ago

6

Chapter 36
4 months ago

6

Chapter 35
4 months ago

6

Chapter 34
4 months ago

6

Chapter 33
4 months ago

6

Chapter 32
4 months ago

6

Chapter 31
4 months ago

6

Chapter 30
4 months ago

6

Chapter 29
4 months ago

6

Chapter 28
4 months ago

6

Chapter 27
4 months ago

6

Chapter 26
4 months ago

6

Chapter 25
4 months ago

6

Chapter 24
4 months ago

6

Chapter 23
4 months ago

6

Chapter 22
4 months ago

6

Chapter 21
4 months ago

6

Chapter 20
4 months ago

6

Chapter 19
4 months ago

6

Chapter 18
4 months ago

6

Chapter 17
4 months ago

6

Chapter 16
4 months ago

6

Chapter 15
4 months ago

6

Chapter 14
4 months ago

6

Chapter 13
4 months ago

6

Chapter 12
4 months ago

6

Chapter 11
4 months ago

6

Chapter 10
4 months ago

6

Chapter 9
4 months ago

6

Chapter 8
4 months ago

6

Chapter 7
4 months ago

6

Chapter 6
4 months ago

6

Chapter 5
4 months ago

6

Chapter 4
4 months ago

6

Chapter 3
4 months ago

6

Chapter 2
4 months ago

6

Chapter 1
4 months ago

7