Mangas
Đại Tượng Vô Hình

Đại Tượng Vô Hình [Manhua]

Story of: Đại Tượng Vô Hình

Nữ chính trong một lần tai nạn xe bị sinh vật bí ẩn gá vào người, sau khi tỉnh lại đến một thế giới yêu linh. Trong lúc cô ấy sợ hãi, tuyệt vọng thì xuất hiện một thiếu niên cứu cô ta về hiện thế. Thì ra thế giới này có yêu linh, sinh vật trong cơ thể cô ta là yêu linh tên "Nhân Tiêu", không cách nào đẩy yêu linh ra ngoài được, cùng đồng hành trên con đường trừ yêu

4
0
5

Chapters List

Chapter 408
6 days ago

0

Chapter 407
6 days ago

0

Chapter 406
1 week ago

0

Chapter 405
1 week ago

0

Chapter 404
2 weeks ago

0

Chapter 403
3 weeks ago

0

Chapter 402
3 weeks ago

0

Chapter 401
4 weeks ago

0

Chapter 400
4 weeks ago

0

Chapter 399
4 weeks ago

0

Chapter 398
1 month ago

0

Chapter 397
1 month ago

0

Chapter 396
1 month ago

1

Chapter 395
1 month ago

2

Chapter 394
1 month ago

2

Chapter 393
1 month ago

0

Chapter 392
1 month ago

0

Chapter 391
1 month ago

0

Chapter 390
1 month ago

0

Chapter 389
1 month ago

0

Chapter 388
1 month ago

0

Chapter 387
1 month ago

0

Chapter 386
1 month ago

0

Chapter 385
1 month ago

0

Chapter 384
1 month ago

0

Chapter 383
1 month ago

0

Chapter 382
1 month ago

0

Chapter 381
1 month ago

0

Chapter 380
1 month ago

0

Chapter 379
1 month ago

0

Chapter 378
1 month ago

0

Chapter 377
1 month ago

0

Chapter 376
1 month ago

0

Chapter 375
1 month ago

0

Chapter 374
1 month ago

0

Chapter 373
1 month ago

0

Chapter 372
1 month ago

0

Chapter 371
1 month ago

0

Chapter 370
1 month ago

0

Chapter 369
1 month ago

0

Chapter 368
1 month ago

0

Chapter 367
1 month ago

0

Chapter 366
1 month ago

0

Chapter 365
1 month ago

0

Chapter 364
1 month ago

0

Chapter 363
1 month ago

0

Chapter 362
1 month ago

0

Chapter 361
1 month ago

0

Chapter 360
1 month ago

0

Chapter 359
1 month ago

0

Chapter 358
1 month ago

0

Chapter 357
1 month ago

0

Chapter 356
1 month ago

0

Chapter 355
1 month ago

0

Chapter 354
1 month ago

0

Chapter 353
1 month ago

0

Chapter 352
1 month ago

0

Chapter 351
1 month ago

0

Chapter 350
1 month ago

0

Chapter 349
1 month ago

0

Chapter 348
1 month ago

0

Chapter 346
1 month ago

0

Chapter 345
1 month ago

0

Chapter 344
1 month ago

0

Chapter 343
1 month ago

0

Chapter 342
1 month ago

0

Chapter 341
1 month ago

0

Chapter 340
1 month ago

0

Chapter 339
1 month ago

0

Chapter 338
1 month ago

0

Chapter 337
1 month ago

0

Chapter 336
1 month ago

0

Chapter 335
1 month ago

0

Chapter 334
1 month ago

0

Chapter 333
1 month ago

0

Chapter 332
1 month ago

0

Chapter 331
1 month ago

0

Chapter 330
1 month ago

0

Chapter 329
1 month ago

0

Chapter 328
1 month ago

0

Chapter 327
1 month ago

0

Chapter 326
1 month ago

0

Chapter 325
1 month ago

0

Chapter 324
1 month ago

0

Chapter 323
1 month ago

0

Chapter 322
1 month ago

0

Chapter 321
1 month ago

0

Chapter 320
1 month ago

0

Chapter 319
1 month ago

0

Chapter 318
1 month ago

0

Chapter 317
1 month ago

0

Chapter 316
1 month ago

0

Chapter 315
1 month ago

0

Chapter 314
1 month ago

0

Chapter 313
1 month ago

0

Chapter 312
1 month ago

0

Chapter 311
1 month ago

0

Chapter 310
1 month ago

0

Chapter 309
1 month ago

0

Chapter 308
1 month ago

0