Mangas
Đại Vương Tha Mạng

Đại Vương Tha Mạng [Manhua]

Story of: Đại Vương Tha Mạng

Sau khi linh khí hồi phục, mọi người chắt chiu từng tơ linh khí, chỉ có Lữ Thụ, dựa vào hệ thống điểm cảm xúc tiêu cực , oán hận người khác là trở nên mạnh hơn! Cậu ta chỉ muốn bảo vệ em gái, nhưng mà thời kì lũ lụt khó có thể tránh khỏi, chỉ đành..... tiện oán hận người khác , trở nên mạnh hơn! Vậy thì , chuẩn bị xong chưa, Lữ Thụ "Đại Ma Vương " tới đây

3
0
5

Chapters List

Chapter 917
2 days ago

0

Chapter 916
2 days ago

0

Chapter 915
1 week ago

0

Chapter 914
1 week ago

0

Chapter 913
2 weeks ago

0

Chapter 912
2 weeks ago

0

Chapter 911
3 weeks ago

0

Chapter 910
3 weeks ago

0

Chapter 909
4 weeks ago

0

Chapter 908
1 month ago

0

Chapter 907
1 month ago

0

Chapter 906
1 month ago

0

Chapter 905
1 month ago

0

Chapter 904
1 month ago

0

Chapter 903
1 month ago

0

Chapter 902
1 month ago

0

Chapter 901
1 month ago

0

Chapter 900
1 month ago

0

Chapter 899
1 month ago

0

Chapter 898
1 month ago

0

Chapter 897
1 month ago

0

Chapter 896
1 month ago

0

Chapter 895
1 month ago

0

Chapter 894
1 month ago

0

Chapter 893
1 month ago

0

Chapter 892
1 month ago

0

Chapter 891
1 month ago

0

Chapter 890
1 month ago

0

Chapter 889
1 month ago

0

Chapter 888
1 month ago

0

Chapter 887
1 month ago

0

Chapter 886
1 month ago

0

Chapter 885
1 month ago

0

Chapter 884
1 month ago

0

Chapter 883
1 month ago

0

Chapter 882
1 month ago

0

Chapter 881
1 month ago

0

Chapter 880
1 month ago

0

Chapter 879
1 month ago

0

Chapter 878
1 month ago

0

Chapter 877
1 month ago

0

Chapter 876
1 month ago

0

Chapter 875
1 month ago

0

Chapter 874
1 month ago

0

Chapter 873
1 month ago

0

Chapter 872
1 month ago

0

Chapter 871
1 month ago

0

Chapter 870
1 month ago

0

Chapter 869
1 month ago

0

Chapter 868
1 month ago

0

Chapter 867
1 month ago

0

Chapter 866
1 month ago

0

Chapter 865
1 month ago

0

Chapter 864
1 month ago

0

Chapter 863
1 month ago

0

Chapter 862
1 month ago

0

Chapter 861
1 month ago

0

Chapter 860
1 month ago

0

Chapter 859
1 month ago

0

Chapter 858
1 month ago

0

Chapter 857
1 month ago

0

Chapter 856
1 month ago

0

Chapter 855
1 month ago

0

Chapter 854
1 month ago

0

Chapter 853
1 month ago

0

Chapter 852
1 month ago

0

Chapter 851
1 month ago

0

Chapter 850
1 month ago

0

Chapter 849
1 month ago

0

Chapter 848
1 month ago

0

Chapter 847
1 month ago

0

Chapter 846
1 month ago

0

Chapter 845
1 month ago

0

Chapter 844
1 month ago

0

Chapter 843
1 month ago

0

Chapter 842
1 month ago

0

Chapter 841
1 month ago

0

Chapter 840
1 month ago

0

Chapter 839
1 month ago

0

Chapter 838
1 month ago

0

Chapter 837
1 month ago

0

Chapter 836
1 month ago

0

Chapter 835
1 month ago

0

Chapter 834
1 month ago

0

Chapter 833
1 month ago

0

Chapter 832
1 month ago

0

Chapter 831
1 month ago

0

Chapter 830
1 month ago

0

Chapter 829
1 month ago

0

Chapter 828
1 month ago

0

Chapter 827
1 month ago

0

Chapter 826
1 month ago

0

Chapter 825
1 month ago

0

Chapter 824
1 month ago

0

Chapter 823
1 month ago

0

Chapter 822
1 month ago

0

Chapter 821
1 month ago

0

Chapter 820
1 month ago

0

Chapter 819
1 month ago

0

Chapter 818
1 month ago

0