Mangas
Đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc [Manga]

Alternative Titles: One Piece
Story of: Đảo Hải Tặc

One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc Cốt truyện: Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.

3
0
5

Chapters List

Chapter 1112
18 hours ago

0

Chapter 1111
4 weeks ago

0

Chapter 1110
1 month ago

0

Chapter 1109
1 month ago

0

Chapter 1108
1 month ago

0

Chapter 1107
1 month ago

0

Chapter 1106
1 month ago

0

Chapter 1105
1 month ago

0

Chapter 1104
1 month ago

0

Chapter 1103
1 month ago

0

Chapter 1102
1 month ago

0

Chapter 1101
1 month ago

0

Chapter 1100
1 month ago

0

Chapter 1099
1 month ago

0

Chapter 1098
1 month ago

0

Chapter 1097
1 month ago

0

Chapter 1096
1 month ago

0

Chapter 1095
1 month ago

0

Chapter 1094
1 month ago

0

Chapter 1093
1 month ago

0

Chapter 1092
1 month ago

0

Chapter 1091
1 month ago

0

Chapter 1090
1 month ago

0

Chapter 1089
1 month ago

0

Chapter 1088
1 month ago

0

Chapter 1087
1 month ago

0

Chapter 1086
1 month ago

0

Chapter 1085
1 month ago

0

Chapter 1084
1 month ago

0

Chapter 1083
1 month ago

0

Chapter 1082
1 month ago

0

Chapter 1081
1 month ago

0

Chapter 1080
1 month ago

0

Chapter 1079
1 month ago

0

Chapter 1078
1 month ago

0

Chapter 1077
1 month ago

0

Chapter 1076
1 month ago

0

Chapter 1075
1 month ago

0

Chapter 1074
1 month ago

0

Chapter 1073
1 month ago

0

Chapter 1072
1 month ago

0

Chapter 1071
1 month ago

0

Chapter 1070
1 month ago

0

Chapter 1069
1 month ago

0

Chapter 1068
1 month ago

0

Chapter 1067
1 month ago

0

Chapter 1066
1 month ago

0

Chapter 1065
1 month ago

0

Chapter 1064
1 month ago

0

Chapter 1063
1 month ago

0

Chapter 1062
1 month ago

0

Chapter 1061
1 month ago

0

Chapter 1060
1 month ago

0

Chapter 1059
1 month ago

0

Chapter 1058
1 month ago

0

Chapter 1057
1 month ago

0

Chapter 1056
1 month ago

0

Chapter 1055
1 month ago

0

Chapter 1054
1 month ago

0

Chapter 1053
1 month ago

0

Chapter 1052
1 month ago

0

Chapter 1051
1 month ago

0

Chapter 1050
1 month ago

0

Chapter 1049
1 month ago

0

Chapter 1048
1 month ago

0

Chapter 1047
1 month ago

0

Chapter 1046
1 month ago

0

Chapter 1045
1 month ago

0

Chapter 1044
1 month ago

0

Chapter 1043
1 month ago

0

Chapter 1042
1 month ago

0

Chapter 1041
1 month ago

0

Chapter 1040
1 month ago

0

Chapter 1039
1 month ago

0

Chapter 1038
1 month ago

0

Chapter 1037
1 month ago

0

Chapter 1036
1 month ago

0

Chapter 1035
1 month ago

0

Chapter 1034
1 month ago

0

Chapter 1033
1 month ago

0

Chapter 1032
1 month ago

0

Chapter 1031
1 month ago

0

Chapter 1030
1 month ago

0

Chapter 1029
1 month ago

0

Chapter 1028
1 month ago

0

Chapter 1027
1 month ago

0

Chapter 1026
1 month ago

0

Chapter 1025
1 month ago

0

Chapter 1024
1 month ago

0

Chapter 1023
1 month ago

0

Chapter 1022
1 month ago

0

Chapter 1021
1 month ago

0

Chapter 1020
1 month ago

0

Chapter 1019
1 month ago

0

Chapter 1018
1 month ago

0

Chapter 1017
1 month ago

0

Chapter 1016
1 month ago

0

Chapter 1015
1 month ago

0

Chapter 1014
1 month ago

0

Chapter 1013
1 month ago

0