Mangas
Đế Chế Diệt Vong

Đế Chế Diệt Vong [Manga]

Story of: Đế Chế Diệt Vong

Con người từ xưa đã sống dưới sự bảo hộ của phù thủy, họ tôn kính, biết ơn và đồng thời cũng cảm thấy ... KHIẾP SỢ trước năng lực của các phù thủy. Con người muốn nổi dậy, muốn chứng minh rằng thế giới hiện nay là do họ làm chủ ... Họ truy lùng, tận diệt các phù thủy còn sót lại cho đến kẻ cuối cùng. Nhưng nhân loại không ngờ rằng, ở đâu đó có một thiếu niên là con người nhưng lại được cứu giúp và cưu mang bởi phù thủy, chứng kiến cảnh người mình yêu thương bị chính chủng tộc mình sát hại tàn nhẫn, liệu cậu thiếu niên kia sẽ làm gì để trả thù?

10
0
5

Chapters List

Chapter 60
2 months ago

1

Chapter 59
2 months ago

1

Chapter 58
2 months ago

1

Chapter 57
2 months ago

1

Chapter 56
2 months ago

1

Chapter 55
2 months ago

1

Chapter 54
2 months ago

1

Chapter 53
2 months ago

1

Chapter 52
2 months ago

1

Chapter 51
2 months ago

1

Chapter 50
2 months ago

1

Chapter 49
2 months ago

1

Chapter 48
2 months ago

1

Chapter 47
2 months ago

1

Chapter 46
2 months ago

1

Chapter 45
2 months ago

1

Chapter 44.5
2 months ago

1

Chapter 44
3 months ago

1

Chapter 43
3 months ago

1

Chapter 42.3
3 months ago

1

Chapter 42.2
3 months ago

1

Chapter 42.1
4 months ago

1

Chapter 41.2
4 months ago

1

Chapter 41.1
4 months ago

1

Chapter 40.2
4 months ago

1

Chapter 40.1
4 months ago

1

Chapter 39.2
4 months ago

1

Chapter 39
4 months ago

1

Chapter 38.2
4 months ago

1

Chapter 38.1
4 months ago

1

Chapter 37.2
4 months ago

1

Chapter 37.1
4 months ago

1

Chapter 36.2
4 months ago

1

Chapter 36.1
4 months ago

1

Chapter 35.5
4 months ago

1

Chapter 35
4 months ago

1

Chapter 34.5
4 months ago

1

Chapter 34
4 months ago

1

Chapter 33
4 months ago

1

Chapter 32
4 months ago

1

Chapter 31.5
4 months ago

1

Chapter 31
4 months ago

1

Chapter 30.5
4 months ago

1

Chapter 30
4 months ago

1

Chapter 29.5
4 months ago

1

Chapter 29
4 months ago

1

Chapter 28.5
4 months ago

1

Chapter 28
4 months ago

1

Chapter 27
4 months ago

1

Chapter 26
4 months ago

1

Chapter 25
4 months ago

1

Chapter 24
4 months ago

1

Chapter 23
4 months ago

1

Chapter 22
4 months ago

1

Chapter 21
4 months ago

1

Chapter 20
4 months ago

1

Chapter 19
4 months ago

1

Chapter 18
4 months ago

1

Chapter 17
4 months ago

1

Chapter 16
4 months ago

1

Chapter 15
4 months ago

1

Chapter 14
4 months ago

1

Chapter 13
4 months ago

1

Chapter 12
4 months ago

1

Chapter 11
4 months ago

1

Chapter 10
4 months ago

1

Chapter 9
4 months ago

1

Chapter 8
4 months ago

1

Chapter 7
4 months ago

1

Chapter 6
4 months ago

1

Chapter 5
4 months ago

1

Chapter 4
4 months ago

1

Chapter 3
4 months ago

1

Chapter 2
4 months ago

1

Chapter 1
4 months ago

1