Mangas
Đệ Nhất Danh Sách

Đệ Nhất Danh Sách [Manhua]

Story of: Đệ Nhất Danh Sách

Trên mảnh đất chết này, văn minh nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Từng tòa nhà được gọi là hàng rào dần mọc lên, luật pháp và trật tự sụp đổ. Có người nói, khi thảm họa phủ xuống trái đất, ý chí của con người là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm. Có người nói, đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của ngươi. Có người lại nói, ta muốn để bi ai của mình trở thành bi ai của thời đại. Một chuyện xưa mới bắt đầu. Qua khoảng thời gian hạo kiếp, ánh dương lần nữa trở lại.

10
0
5

Chapters List

Chapter 280
2 weeks ago

1

Chapter 279
1 month ago

2

Chapter 278
1 month ago

1

Chapter 277
1 month ago

1

Chapter 276
1 month ago

1

Chapter 275
1 month ago

3

Chapter 274
1 month ago

2

Chapter 273
1 month ago

1

Chapter 272
1 month ago

1

Chapter 271
1 month ago

1

Chapter 270
1 month ago

2

Chapter 269
1 month ago

1

Chapter 268
1 month ago

1

Chapter 267
1 month ago

1

Chapter 266
1 month ago

2

Chapter 265
1 month ago

1

Chapter 264
1 month ago

2

Chapter 263
1 month ago

1

Chapter 262
1 month ago

1

Chapter 261
1 month ago

1

Chapter 260
1 month ago

1

Chapter 259
1 month ago

1

Chapter 258
2 months ago

2

Chapter 257
2 months ago

2

Chapter 256
2 months ago

1

Chapter 255
2 months ago

1

Chapter 254
2 months ago

1

Chapter 253
2 months ago

1

Chapter 252
2 months ago

2

Chapter 251
2 months ago

2

Chapter 250
2 months ago

2

Chapter 249
2 months ago

2

Chapter 248
2 months ago

2

Chapter 247
2 months ago

3

Chapter 246
2 months ago

2

Chapter 245
2 months ago

3

Chapter 244
2 months ago

2

Chapter 243
2 months ago

2

Chapter 242
2 months ago

2

Chapter 241
2 months ago

3

Chapter 240
2 months ago

2

Chapter 239
2 months ago

2

Chapter 238
2 months ago

2

Chapter 237
2 months ago

2

Chapter 236
2 months ago

2

Chapter 235
2 months ago

2

Chapter 234
2 months ago

2

Chapter 233
2 months ago

3

Chapter 232
2 months ago

2

Chapter 231
2 months ago

2

Chapter 230
2 months ago

2

Chapter 229
2 months ago

2

Chapter 228
2 months ago

3

Chapter 227
2 months ago

2

Chapter 226
3 months ago

3

Chapter 225
3 months ago

2

Chapter 224
3 months ago

2

Chapter 223
3 months ago

2

Chapter 222
3 months ago

2

Chapter 221
3 months ago

2

Chapter 220
3 months ago

2

Chapter 219
3 months ago

2

Chapter 218
3 months ago

2

Chapter 217
3 months ago

7

Chapter 216
3 months ago

2

Chapter 215
3 months ago

2

Chapter 214
3 months ago

2

Chapter 213
3 months ago

2

Chapter 212
3 months ago

3

Chapter 211
3 months ago

2

Chapter 210
3 months ago

2

Chapter 209
3 months ago

2

Chapter 208
3 months ago

2

Chapter 207
3 months ago

5

Chapter 206
3 months ago

2

Chapter 205
3 months ago

2

Chapter 204
3 months ago

2

Chapter 203
3 months ago

2

Chapter 202
3 months ago

2

Chapter 201
3 months ago

2

Chapter 200
3 months ago

2

Chapter 199
3 months ago

2

Chapter 198
3 months ago

2

Chapter 197
3 months ago

2

Chapter 196
3 months ago

2

Chapter 195
3 months ago

2

Chapter 194
3 months ago

2

Chapter 193
3 months ago

2

Chapter 192
3 months ago

4

Chapter 191
3 months ago

2

Chapter 190
3 months ago

2

Chapter 189
3 months ago

2

Chapter 188
3 months ago

2

Chapter 187
3 months ago

2

Chapter 186
3 months ago

3

Chapter 185
3 months ago

2

Chapter 184
3 months ago

2

Chapter 183
3 months ago

3

Chapter 182
3 months ago

2

Chapter 181
3 months ago

2