Mangas
Địch Úc Đa Chi Ca

Địch Úc Đa Chi Ca [-]

Alternative Titles: The Song Of Theodor
Story of: Địch Úc Đa Chi Ca

Công chúa hoạt bát hiếu động Hi Nhĩ Na của Tây đế quốc lúc còn thơ bé tình cờ gặp chất tử Lạp Đề Áo đến từ vương quốc phương bắc, khi tình cảm của hai người dần dần nảy sinh cũng là lúc quốc vương trẻ của đông đế quốc thiếu niên Ni Á đang dòm ngó trong bóng tối....Đáng tiếc Tam quốc chí hòa bình chỉ là vẻ bên ngoài, chiến tranh đùng một cái là bùng nổ, thanh mai trúc mã ngày xưa cuối cùng sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm : kiếm cùng máu, khói súng cùng nước mắt, thật lòng cùng phản bội, thiếu niên thiếu nữ cùng nhau soạn ra một khúc '' Địch Áo Đa Chi Ca''.

14
0
5

Chapters List

Chapter 191
2 weeks ago

0

Chapter 190
3 weeks ago

0

Chapter 189
3 weeks ago

3

Chapter 188
3 weeks ago

4

Chapter 187
1 month ago

3

Chapter 186
1 month ago

2

Chapter 185
1 month ago

4

Chapter 184
1 month ago

4

Chapter 183
1 month ago

4

Chapter 182
1 month ago

3

Chapter 181
1 month ago

4

Chapter 180
1 month ago

5

Chapter 179
1 month ago

6

Chapter 178
1 month ago

5

Chapter 177
1 month ago

4

Chapter 176
2 months ago

5

Chapter 175
2 months ago

4

Chapter 174
2 months ago

4

Chapter 173
2 months ago

5

Chapter 171
2 months ago

5

Chapter 170
3 months ago

5

Chapter 169
3 months ago

5

Chapter 168
3 months ago

5

Chapter 167
4 months ago

5

Chapter 166
4 months ago

4

Chapter 165
4 months ago

6

Chapter 164
4 months ago

5

Chapter 163
4 months ago

4

Chapter 162
4 months ago

6

Chapter 161
4 months ago

5

Chapter 160
4 months ago

4

Chapter 159
4 months ago

4

Chapter 158
4 months ago

6

Chapter 157
4 months ago

4

Chapter 156
4 months ago

5

Chapter 155
4 months ago

6

Chapter 154
4 months ago

5

Chapter 153
4 months ago

4

Chapter 152
4 months ago

4

Chapter 151
4 months ago

6

Chapter 150
4 months ago

7

Chapter 149
4 months ago

4

Chapter 148
4 months ago

5

Chapter 147
4 months ago

5

Chapter 146
4 months ago

4

Chapter 145
4 months ago

5

Chapter 144
4 months ago

4

Chapter 143
4 months ago

5

Chapter 142
4 months ago

5

Chapter 141
4 months ago

5

Chapter 140
4 months ago

4

Chapter 139
4 months ago

5

Chapter 138
4 months ago

5

Chapter 137
4 months ago

4

Chapter 136
4 months ago

4

Chapter 135
4 months ago

5

Chapter 134
4 months ago

5

Chapter 133
4 months ago

6

Chapter 132
4 months ago

5

Chapter 131
4 months ago

6

Chapter 130
4 months ago

4

Chapter 129
4 months ago

5

Chapter 128
4 months ago

5

Chapter 127
4 months ago

6

Chapter 126
4 months ago

4

Chapter 125
4 months ago

5

Chapter 124
4 months ago

5

Chapter 123
4 months ago

6

Chapter 122
4 months ago

5

Chapter 121
4 months ago

3

Chapter 120
4 months ago

3

Chapter 119
4 months ago

4

Chapter 118
4 months ago

4

Chapter 117
4 months ago

3

Chapter 116
4 months ago

4

Chapter 115
4 months ago

4

Chapter 114
4 months ago

3

Chapter 113
4 months ago

4

Chapter 112
4 months ago

4

Chapter 111
4 months ago

4

Chapter 110
4 months ago

4

Chapter 109
4 months ago

4

Chapter 108
4 months ago

3

Chapter 107
4 months ago

3

Chapter 106
4 months ago

3

Chapter 105
4 months ago

3

Chapter 104
4 months ago

4

Chapter 103
4 months ago

3

Chapter 102
4 months ago

3

Chapter 101
4 months ago

3

Chapter 100
4 months ago

4

Chapter 99
4 months ago

4

Chapter 98
4 months ago

4

Chapter 97
4 months ago

4

Chapter 96
4 months ago

4

Chapter 95
4 months ago

4

Chapter 94
4 months ago

5

Chapter 93
4 months ago

5

Chapter 92
4 months ago

4

Chapter 91
4 months ago

4