Mangas
Đóa Hoa Bùng Cháy

Đóa Hoa Bùng Cháy [-]

Story of: Đóa Hoa Bùng Cháy

Yona là công chúa duy nhất của 1 vương quốc, sống cuộc sống xa hoa và vô ưu của 1 công chúa. Cô ấy có tất cả: những bộ quần áo lộng lẫy nhất, mỹ phẩm tuyệt nhất, đồ ngọt ngon nhất, có người cha là hoàng đế hết mực yêu thương, có người anh họ vô cùng điển trai, Soo-won, để ý đến. Nhưng, cô lại có một mái tóc màu đỏ và có một tên vệ sĩ vô cùng phiền nhiễu, Son Hak. Cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo đó lại nhanh chóng tiêu tan khi người mà cô yêu, Soo-won, đã giết cha của cô để đảm bảo con đường lên nắm quyền của mình. Son Hak cùng Yona bỏ trốn và sống cuộc sống ẩn mình từ đó

11
0
5

Chapters List

Chapter 253
3 months ago

3

Chapter 252
3 months ago

3

Chapter 251
3 months ago

3

Chapter 250
3 months ago

3

Chapter 249
3 months ago

3

Chapter 248
3 months ago

3

Chapter 247
3 months ago

3

Chapter 246
3 months ago

0

Chapter 246
3 months ago

3

Chapter 245
3 months ago

3

Chapter 244
3 months ago

3

Chapter 243
3 months ago

3

Chapter 242
3 months ago

3

Chapter 241
3 months ago

3

Chapter 240
3 months ago

3

Chapter 239
3 months ago

3

Chapter 238
3 months ago

3

Chapter 237
3 months ago

3

Chapter 236
3 months ago

3

Chapter 235
3 months ago

3

Chapter 234
3 months ago

3

Chapter 233
3 months ago

3

Chapter 232
3 months ago

3

Chapter 231
3 months ago

3

Chapter 230
3 months ago

3

Chapter 229
3 months ago

3

Chapter 228
3 months ago

3

Chapter 227
3 months ago

3

Chapter 226
3 months ago

3

Chapter 225
3 months ago

3

Chapter 224.5
3 months ago

3

Chapter 224
3 months ago

3

Chapter 223
3 months ago

3

Chapter 222
3 months ago

3

Chapter 221
3 months ago

3

Chapter 220
3 months ago

3

Chapter 219
3 months ago

3

Chapter 218
3 months ago

3

Chapter 217
3 months ago

3

Chapter 216
3 months ago

3

Chapter 215
3 months ago

3

Chapter 214
3 months ago

3

Chapter 213
3 months ago

3

Chapter 212
3 months ago

3

Chapter 211
3 months ago

3

Chapter 210
3 months ago

3

Chapter 209
3 months ago

3

Chapter 208
3 months ago

3

Chapter 207
3 months ago

3

Chapter 206
3 months ago

3

Chapter 205.5
3 months ago

3

Chapter 205
3 months ago

3

Chapter 204
3 months ago

3

Chapter 203
3 months ago

2

Chapter 202
3 months ago

3

Chapter 201
3 months ago

3

Chapter 200
3 months ago

3

Chapter 199
3 months ago

3

Chapter 198
3 months ago

3

Chapter 197.2
3 months ago

3

Chapter 197.1
3 months ago

3

Chapter 196.2
3 months ago

3

Chapter 196.1
3 months ago

3

Chapter 195.2
3 months ago

3

Chapter 195.1
3 months ago

3

Chapter 194
3 months ago

3

Chapter 193
3 months ago

3

Chapter 192
3 months ago

3

Chapter 191.5
3 months ago

3

Chapter 191
3 months ago

3

Chapter 190.3
3 months ago

3

Chapter 190.2
3 months ago

3

Chapter 190
3 months ago

3

Chapter 189
3 months ago

3

Chapter 188
3 months ago

3

Chapter 187
3 months ago

3

Chapter 186
3 months ago

3

Chapter 185
3 months ago

3

Chapter 184
3 months ago

3

Chapter 183
3 months ago

3

Chapter 182
3 months ago

3

Chapter 181
3 months ago

3

Chapter 180
3 months ago

3

Chapter 179
3 months ago

3

Chapter 178
3 months ago

3

Chapter 177
3 months ago

3

Chapter 176
3 months ago

3

Chapter 175
3 months ago

3

Chapter 174
3 months ago

3

Chapter 173
3 months ago

3

Chapter 172
3 months ago

3

Chapter 171
3 months ago

3

Chapter 168
3 months ago

3

Chapter 167
3 months ago

3

Chapter 166
3 months ago

3

Chapter 165
3 months ago

3

Chapter 164
3 months ago

3

Chapter 163
3 months ago

3

Chapter 162
3 months ago

3

Chapter 161
3 months ago

3