Mangas
Độc thoại của người dược sĩ

Độc thoại của người dược sĩ [Manga]

Alternative Titles: Dược Sư Tự Sự
Story of: Độc thoại của người dược sĩ

Ở trong triều đình, một cô gái trẻ bị trở thành nô tì, Maomao. Câu chuyện mở đầu khi Maomao (bác sĩ từ phố đèn đỏ) nghe về chuyện con của hoàng đế bị chết non. Bản tính hiếu kì và khát vọng tri thức đã làm cô phải ra tay. Vậy thì cô đã tìm ra được gì? Chuyện gì đang xảy ra trong triều đình?

17
0
5

Chapters List

Chapter 60
2 weeks ago

2

Chapter 59.5
1 month ago

6

Chapter 59
3 months ago

6

Chapter 58
3 months ago

4

Chapter 57
3 months ago

4

Chapter 56
3 months ago

4

Chapter 55.5
3 months ago

4

Chapter 55
3 months ago

4

Chapter 54
3 months ago

4

Chapter 53
3 months ago

4

Chapter 52.5
3 months ago

4

Chapter 52
3 months ago

4

Chapter 51
3 months ago

4

Chapter 50
3 months ago

5

Chapter 49
3 months ago

4

Chapter 48.2
3 months ago

4

Chapter 48.1
3 months ago

4

Chapter 47
3 months ago

4

Chapter 46
3 months ago

4

Chapter 45.5
3 months ago

4

Chapter 45
3 months ago

4

Chapter 44.2
3 months ago

4

Chapter 44.1
3 months ago

4

Chapter 43.5
3 months ago

4

Chapter 43
3 months ago

4

Chapter 42.5
3 months ago

4

Chapter 42
3 months ago

4

Chapter 41
3 months ago

4

Chapter 40
3 months ago

4

Chapter 39
3 months ago

5

Chapter 38
3 months ago

4

Chapter 37
3 months ago

4

Chapter 36.3
3 months ago

4

Chapter 36.2
3 months ago

4

Chapter 36.1
3 months ago

4

Chapter 36
3 months ago

4

Chapter 35.2
3 months ago

4

Chapter 35.1
3 months ago

4

Chapter 34
3 months ago

4

Chapter 33
3 months ago

4

Chapter 32
3 months ago

4

Chapter 31
3 months ago

4

Chapter 30
3 months ago

4

Chapter 29
3 months ago

4

Chapter 28
3 months ago

4

Chapter 27
3 months ago

4

Chapter 26
3 months ago

4

Chapter 25
3 months ago

4

Chapter 24
3 months ago

4

Chapter 23
3 months ago

4

Chapter 22
3 months ago

4

Chapter 21.5
3 months ago

4

Chapter 21
3 months ago

4

Chapter 20
3 months ago

4

Chapter 19
3 months ago

4

Chapter 18
3 months ago

4

Chapter 17
3 months ago

4

Chapter 16
3 months ago

4

Chapter 15
3 months ago

4

Chapter 14
3 months ago

5

Chapter 13
3 months ago

4

Chapter 12
3 months ago

4

Chapter 11
3 months ago

4

Chapter 10
3 months ago

4

Chapter 9
3 months ago

4

Chapter 8
3 months ago

4

Chapter 7
3 months ago

4

Chapter 6
3 months ago

6

Chapter 5
3 months ago

4

Chapter 4
3 months ago

7

Chapter 3
3 months ago

4

Chapter 2
3 months ago

4

Chapter 1
3 months ago

4