Mangas
Đôi Môi Trên Lưỡi Dao

Đôi Môi Trên Lưỡi Dao [Manhwa]

Alternative Titles: Lưỡi Dao Nơi Đầu Môi
Story of: Đôi Môi Trên Lưỡi Dao

Con chó điên của Đế quốc, Arne, hiệp sĩ mạnh nhất mọi thời đại. Cô buộc phải kết hôn theo lời của cha mẹ. “Nếu không thích chồng. Nhất định phải giết hắn rồi mới quay về” Nhưng sao không ai nói với cô rằng chồng cô lại tuấn tú như thế? “Tôi lo lắng em sẽ giống như thủy tinh và dễ vỡ” Với cả, chồng cô đối xử với cô như thể một món đồ quý dễ vỡ. Arne không hề yếu đuối và Cassian, người chồng đang dần ám ảnh cô rồi. Sự hiểu lầm này chồng chất lên hiểu lầm khác!

4
0
5

Chapters List

Chapter 62.2
4 days ago

0

Chapter 62.1
4 days ago

0

Chapter 61.2
3 weeks ago

0

Chapter 61.1
3 weeks ago

0

Chapter 60.2
4 weeks ago

0

Chapter 60.1
4 weeks ago

0

Chapter 59.2
1 month ago

0

Chapter 59.1
1 month ago

1

Chapter 58.2
1 month ago

0

Chapter 58.1
1 month ago

0

Chapter 57.2
1 month ago

0

Chapter 57.1
1 month ago

0

Chapter 56.2
1 month ago

0

Chapter 56.1
1 month ago

0

Chapter 55.2
1 month ago

0

Chapter 55.1
1 month ago

0

Chapter 54.2
1 month ago

0

Chapter 54.1
1 month ago

0

Chapter 53.2
1 month ago

0

Chapter 53.1
1 month ago

0

Chapter 52.2
1 month ago

0

Chapter 52.1
1 month ago

0

Chapter 51.2
1 month ago

0

Chapter 51.1
1 month ago

0

Chapter 50.2
1 month ago

0

Chapter 50.1
1 month ago

0

Chapter 49.2
1 month ago

0

Chapter 49.1
1 month ago

0

Chapter 48.2
1 month ago

0

Chapter 48.1
1 month ago

0

Chapter 47.2
1 month ago

0

Chapter 47.1
1 month ago

0

Chapter 46.2
1 month ago

0

Chapter 46.1
1 month ago

0

Chapter 45.2
1 month ago

0

Chapter 45.1
1 month ago

0

Chapter 44.2
1 month ago

0

Chapter 44.1
1 month ago

0

Chapter 43.2
1 month ago

0

Chapter 43.1
1 month ago

0

Chapter 42
1 month ago

0

Chapter 41.2
1 month ago

0

Chapter 41.1
1 month ago

0

Chapter 40.2
1 month ago

0

Chapter 40.1
1 month ago

0

Chapter 39.2
1 month ago

0

Chapter 39.1
1 month ago

0

Chapter 38.2
1 month ago

0

Chapter 38.1
1 month ago

0

Chapter 37.2
1 month ago

0

Chapter 37.1
1 month ago

0

Chapter 36.2
1 month ago

0

Chapter 36.1
1 month ago

0

Chapter 35.2
1 month ago

0

Chapter 35.1
1 month ago

0

Chapter 34.2
1 month ago

0

Chapter 34.1
1 month ago

1

Chapter 33.2
1 month ago

0

Chapter 33.1
1 month ago

0

Chapter 32.2
1 month ago

0

Chapter 32.1
1 month ago

0

Chapter 31.2
1 month ago

0

Chapter 31.1
1 month ago

0

Chapter 30.2
1 month ago

0

Chapter 30.1
1 month ago

0

Chapter 29.2
1 month ago

0

Chapter 29.1
1 month ago

0

Chapter 28.2
1 month ago

0

Chapter 28.1
1 month ago

0

Chapter 27.2
1 month ago

0

Chapter 27.1
1 month ago

0

Chapter 26.2
1 month ago

0

Chapter 26.1
1 month ago

0

Chapter 25.2
1 month ago

0

Chapter 25.1
1 month ago

0

Chapter 24.2
1 month ago

0

Chapter 24.1
1 month ago

0

Chapter 23.2
1 month ago

0

Chapter 23.1
1 month ago

0

Chapter 22.2
1 month ago

0

Chapter 22.1
1 month ago

0

Chapter 21.2
1 month ago

0

Chapter 21.1
1 month ago

0

Chapter 20.2
1 month ago

0

Chapter 20.1
1 month ago

0

Chapter 19.2
1 month ago

0

Chapter 19.1
1 month ago

0

Chapter 18.2
1 month ago

1

Chapter 18.1
1 month ago

0

Chapter 17.5
1 month ago

0

Chapter 17
1 month ago

0

Chapter 16
1 month ago

1

Chapter 15
1 month ago

0

Chapter 14
1 month ago

0

Chapter 13
1 month ago

0

Chapter 12
1 month ago

0

Chapter 11
1 month ago

0

Chapter 10.2
1 month ago

0

Chapter 10.1
1 month ago

0

Chapter 9.2
1 month ago

0