Mangas
Đừng nghĩ thế nữa mà Takamori-kun!

Đừng nghĩ thế nữa mà Takamori-kun! [-]

Alternative Titles: Takamori
Story of: Đừng nghĩ thế nữa mà Takamori-kun!

Một cô gái có khả năng đọc suy nghĩ người khác và cậu bạn kế bên có máu simp lỏ. Điều gì sẽ chờ đợi cả hai phía trước?

13
0
5