Mangas
Farm Quái Thành Thần

Farm Quái Thành Thần [Manhua]

Alternative Titles: Farm Quái Thành Thần: Ta Đánh Xuyên Qua Cấm Khu Nhân Loại
Story of: Farm Quái Thành Thần

Dị không gian xâm lấn, lam tinh động thực vật biến dị cuồng bạo, nhân loại bị ép nhường ra mảng lớn thổ địa, khu vực dị thú hoạt động , được xưng là hoang nguyên. Giang Hàn thức tỉnh thiên phú là đẳng cấp thấp nhất , ngoài ý muốn lại có võng du hệ thống. Chỉ cần giết quái, liền có thể thu hoạch được thu hoạch được điểm kinh nghiệm thăng cấp."Chúc mừng túc chủ đánh giết dị thú cương tông dã trư vương cấp lãnh chúa, thu hoạch được kinh nghiệm 58965.""Chúc mừng ký chủ sử dụng thẻ thăng cấp thiên phú , trước mắt thiên phú tăng lên một giai."

13
0
5