Mangas
Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Salem

Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Salem [-]

Alternative Titles: Dị Điểm Á Chủng IV
Story of: Fate/Grand Order: Epic of Remnant - Salem

Dị Điểm Á Chủng cuối cùng trong 4 Dị Điểm Á Chủng trong tác phẩm Fate/Grand Order. Salem, vùng đất dị giáo đầy huyền bí nhưng không kém phần... hài hước, khép lại giai đoạn thứ 2 của Grand Order, chuẩn bị bước qua thời kỳ mới của các thành viên Chaldea

7
0
5