Mangas
Fate/Grand Order Epic of Remnant - Shimosa

Fate/Grand Order Epic of Remnant - Shimosa [Manga]

Alternative Titles: Dị Điểm Á Chủng III – Vũ Đài Núi Thây Sông Máu – Tỉnh Shimosa
Story of: Fate/Grand Order Epic of Remnant - Shimosa

Dị Điểm Á Chủng thứ 3, Shimosa, về với miền quê đơn sơ yên bình giản dị, toàn những Servant cây nhà lá vườn Nhật Bản

8
0
5