Mangas
Gannibal

Gannibal [Manga]

Story of: Gannibal

Một cảnh sát được giao nhiệm vụ tới một ngôi làng ở vùng quê hẻo lánh, sau đó anh ta dần nhận ra rằng mình đang sống trong một cộng đồng của những kẻ ăn thịt người

3
0
5

Chapters List

Chapter 86
1 day ago

0

Chapter 85
4 days ago

0

Chapter 84
4 days ago

0

Chapter 83
1 week ago

0

Chapter 82
1 week ago

0

Chapter 81
1 week ago

0

Chapter 80
1 week ago

0

Chapter 79
1 week ago

0

Chapter 78
1 week ago

0

Chapter 77
2 weeks ago

0

Chapter 76
2 weeks ago

0

Chapter 75
2 weeks ago

0

Chapter 74
2 weeks ago

0

Chapter 73
2 weeks ago

0

Chapter 72
2 weeks ago

0

Chapter 71
2 weeks ago

0

Chapter 70
3 weeks ago

0

Chapter 69
3 weeks ago

0

Chapter 68
3 weeks ago

0

Chapter 67
3 weeks ago

0

Chapter 66
3 weeks ago

1

Chapter 65
4 weeks ago

1

Chapter 64
4 weeks ago

1

Chapter 63
4 weeks ago

1

Chapter 62
4 weeks ago

1

Chapter 61
4 weeks ago

1

Chapter 60
4 weeks ago

1

Chapter 59
4 weeks ago

1

Chapter 58
1 month ago

1

Chapter 57
1 month ago

1

Chapter 56
1 month ago

1

Chapter 55
1 month ago

1

Chapter 54
1 month ago

1

Chapter 53
1 month ago

1

Chapter 52
1 month ago

1

Chapter 51
1 month ago

1

Chapter 50
1 month ago

1

Chapter 49
1 month ago

1

Chapter 48
1 month ago

1

Chapter 47
1 month ago

1

Chapter 46
1 month ago

1

Chapter 45
1 month ago

1

Chapter 44
1 month ago

1

Chapter 43
1 month ago

1

Chapter 42
1 month ago

1

Chapter 41
1 month ago

1

Chapter 40
1 month ago

1

Chapter 39
1 month ago

1

Chapter 38
1 month ago

1

Chapter 37
1 month ago

1

Chapter 36
1 month ago

1

Chapter 35
1 month ago

1

Chapter 34
1 month ago

1

Chapter 33
1 month ago

1

Chapter 32
1 month ago

1

Chapter 31
1 month ago

1

Chapter 30
1 month ago

1

Chapter 29
1 month ago

1

Chapter 28
1 month ago

1

Chapter 27
1 month ago

1

Chapter 26
1 month ago

1

Chapter 25
1 month ago

1

Chapter 24
1 month ago

1

Chapter 23
1 month ago

1

Chapter 22
1 month ago

1

Chapter 20
1 month ago

1

Chapter 19
1 month ago

1

Chapter 18
1 month ago

1

Chapter 17
1 month ago

1

Chapter 16
1 month ago

1

Chapter 15
1 month ago

1

Chapter 14
1 month ago

1

Chapter 13
1 month ago

1

Chapter 12
1 month ago

1

Chapter 11
1 month ago

1

Chapter 10
1 month ago

1

Chapter 9
1 month ago

1

Chapter 8
1 month ago

1

Chapter 7
1 month ago

1

Chapter 6
1 month ago

1

Chapter 5
1 month ago

1

Chapter 4
1 month ago

1

Chapter 3
1 month ago

1

Chapter 2
1 month ago

1

Chapter 1
1 month ago

1