Mangas
Giáo Sư Gián Điệp

Giáo Sư Gián Điệp [Manhwa]

Alternative Titles: Giáo Sư Bí Mật Của Học Viện
Story of: Giáo Sư Gián Điệp

Tôi không được tái sinh với tài năng hay khả năng nào hết, nhưng ít nhất kiến thức của tôi từ trái đất đã cho phép tôi đi trước một bước ở thế giới khác này. Phép thuật tồn tại ở đây, và tiến bộ mới đang nhanh chóng được tạo ra trong khoa học trong khi phép thuật bị đình trệ nhân. Sử dụng kiến thức vốn có của mình và không bị ràng buộc bởi lối suy nghĩ truyền thống, tôi có thể làm những điều mà các pháp sư khác thậm chí không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, việc vô tình trở thành giáo sư bí mật cho một hội kín bí ẩn tại học viện Sören nổi tiếng chưa bao giờ nằm trong danh sách việc cần làm của tôi!

9
0
5

Chapters List

Chapter 93
2 months ago

2

Chapter 92
2 months ago

2

Chapter 91
2 months ago

1

Chapter 90
2 months ago

2

Chapter 89
2 months ago

2

Chapter 88
3 months ago

1

Chapter 87
3 months ago

1

Chapter 86
3 months ago

1

Chapter 85
3 months ago

1

Chapter 84
3 months ago

1

Chapter 83
3 months ago

1

Chapter 82
3 months ago

1

Chapter 81
3 months ago

1

Chapter 80
3 months ago

1

Chapter 79
3 months ago

1

Chapter 78
3 months ago

1

Chapter 77
3 months ago

1

Chapter 76
3 months ago

1

Chapter 75
3 months ago

1

Chapter 74
3 months ago

1

Chapter 73
3 months ago

1

Chapter 72
3 months ago

1

Chapter 71
3 months ago

1

Chapter 70
3 months ago

1

Chapter 69
3 months ago

1

Chapter 68
3 months ago

2

Chapter 67
3 months ago

2

Chapter 66
3 months ago

1

Chapter 65
3 months ago

1

Chapter 64
3 months ago

2

Chapter 63
3 months ago

2

Chapter 62
3 months ago

1

Chapter 61
3 months ago

1

Chapter 60
3 months ago

2

Chapter 59
3 months ago

2

Chapter 58
3 months ago

2

Chapter 57
3 months ago

2

Chapter 56
3 months ago

1

Chapter 55
3 months ago

1

Chapter 54
3 months ago

1

Chapter 53
3 months ago

1

Chapter 52
3 months ago

1

Chapter 51
3 months ago

1

Chapter 50
3 months ago

1

Chapter 49
3 months ago

1

Chapter 48
3 months ago

1

Chapter 47
3 months ago

1

Chapter 46
3 months ago

1

Chapter 45
3 months ago

1

Chapter 44
3 months ago

1

Chapter 43
3 months ago

1

Chapter 42
3 months ago

1

Chapter 41
3 months ago

1

Chapter 40
3 months ago

1

Chapter 39
3 months ago

1

Chapter 38
3 months ago

1

Chapter 37
3 months ago

1

Chapter 36
3 months ago

1

Chapter 35
3 months ago

1

Chapter 34
3 months ago

1

Chapter 33
3 months ago

1

Chapter 32
3 months ago

1

Chapter 31
3 months ago

1

Chapter 30
3 months ago

1

Chapter 29
3 months ago

1

Chapter 28
3 months ago

1

Chapter 27
3 months ago

1

Chapter 26
3 months ago

1

Chapter 25
3 months ago

1

Chapter 24
3 months ago

2

Chapter 23
3 months ago

2

Chapter 22
3 months ago

1

Chapter 21
3 months ago

1

Chapter 20
3 months ago

1

Chapter 19
3 months ago

1

Chapter 18
3 months ago

2

Chapter 17
3 months ago

2

Chapter 16
3 months ago

1

Chapter 15
3 months ago

1

Chapter 14
3 months ago

1

Chapter 13
3 months ago

1

Chapter 12
3 months ago

2

Chapter 11
3 months ago

2

Chapter 10
3 months ago

1

Chapter 9
3 months ago

1

Chapter 8
3 months ago

1

Chapter 7
3 months ago

1

Chapter 6
3 months ago

1

Chapter 5
3 months ago

1

Chapter 4
3 months ago

1

Chapter 3
3 months ago

1

Chapter 2
3 months ago

1

Chapter 1
3 months ago

1