Mangas
Girl And Science

Girl And Science [Manhua]

Alternative Titles: 妹子与科学
Story of: Girl And Science

Nam chính là Phong Tiểu Vũ trong lúc đang dẫn cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Vân Tiêu (cô nàng là ác ma ở trường học) trốn khỏi sự truy đuổi của mấy tép riu :)) thì cả 2 bị ngã khỏi sân thượng và xuyên vào một thế giới khác. Nào là dị giới sinh mệnh, nào là khung uyên thế giới và con người có thể đạt được những năng lực vô tận....... Mời xem tiếp

3
0
5

Chapters List

Chapter 391
2 days ago

0

Chapter 390
1 week ago

0

Chapter 389
1 week ago

0

Chapter 388
1 week ago

0

Chapter 387
1 week ago

0

Chapter 386
1 week ago

0

Chapter 385
1 week ago

0

Chapter 384
1 week ago

0

Chapter 383
2 weeks ago

0

Chapter 382
2 weeks ago

0

Chapter 381
2 weeks ago

0

Chapter 380
2 weeks ago

0

Chapter 379
2 weeks ago

0

Chapter 378
2 weeks ago

0

Chapter 377
2 weeks ago

0

Chapter 376
2 weeks ago

0

Chapter 375
1 month ago

1

Chapter 374
1 month ago

1

Chapter 373
1 month ago

1

Chapter 372
1 month ago

1

Chapter 371
1 month ago

1

Chapter 370
1 month ago

1

Chapter 369
1 month ago

1

Chapter 368
1 month ago

1

Chapter 367
1 month ago

1

Chapter 366
1 month ago

1

Chapter 365
1 month ago

1

Chapter 364
1 month ago

1

Chapter 363
1 month ago

1

Chapter 362
1 month ago

1

Chapter 361
1 month ago

1

Chapter 360
1 month ago

1

Chapter 359
1 month ago

1

Chapter 358
1 month ago

1

Chapter 357
1 month ago

1

Chapter 356
1 month ago

1

Chapter 355
1 month ago

1

Chapter 354
1 month ago

1

Chapter 353
1 month ago

1

Chapter 352
1 month ago

1

Chapter 351
1 month ago

1

Chapter 350
1 month ago

1

Chapter 349
1 month ago

1

Chapter 348
1 month ago

1

Chapter 347
1 month ago

1

Chapter 346
1 month ago

1

Chapter 345
1 month ago

1

Chapter 344
1 month ago

1

Chapter 343
1 month ago

1

Chapter 342
1 month ago

1

Chapter 341
1 month ago

1

Chapter 340
1 month ago

1

Chapter 339
1 month ago

1

Chapter 338
1 month ago

1

Chapter 337
1 month ago

1

Chapter 336
1 month ago

1

Chapter 335
1 month ago

1

Chapter 334
1 month ago

1

Chapter 333
1 month ago

1

Chapter 332
1 month ago

1

Chapter 331
1 month ago

1

Chapter 330
1 month ago

1

Chapter 329
1 month ago

1

Chapter 328
1 month ago

1

Chapter 327
1 month ago

1

Chapter 326
1 month ago

1

Chapter 325
1 month ago

1

Chapter 324
1 month ago

1

Chapter 323
1 month ago

1

Chapter 322
1 month ago

1

Chapter 321
1 month ago

1

Chapter 320
1 month ago

1

Chapter 319
1 month ago

1

Chapter 318
1 month ago

1

Chapter 317
1 month ago

1

Chapter 316
1 month ago

1

Chapter 315
1 month ago

1

Chapter 314
1 month ago

1

Chapter 313
1 month ago

1

Chapter 312
1 month ago

1

Chapter 311
1 month ago

1

Chapter 310
1 month ago

1

Chapter 309
1 month ago

1

Chapter 308
1 month ago

1

Chapter 307
1 month ago

1

Chapter 306
1 month ago

1

Chapter 305
1 month ago

1

Chapter 304
1 month ago

1

Chapter 303
1 month ago

1

Chapter 302
1 month ago

1

Chapter 301
1 month ago

1

Chapter 300
1 month ago

1

Chapter 299
1 month ago

1

Chapter 298
1 month ago

1

Chapter 297
1 month ago

1

Chapter 296
1 month ago

1

Chapter 295
1 month ago

1

Chapter 294
1 month ago

1

Chapter 293
1 month ago

1

Chapter 292
1 month ago

1