Mangas
Hậu Duệ Phái Mao Sơn

Hậu Duệ Phái Mao Sơn [Manhua]

Alternative Titles: Hậu Duệ Mao Sơn
Story of: Hậu Duệ Phái Mao Sơn

Vì ngẫu nhiên đạt được cuốn "MAO SƠN ĐỒ CHÍ" mà Trương Quốc Trung mở được cánh cửa bước vào phép thuật của phái Mao Sơn. Từ trừ quỷ trấn tà cho đến tìm kiếm và khám phá những điều kì bí, bước lên nhiều khu vực, lợi dụng thuật pháp của Mao Sơn phá giải bí ẩn đã ngủ sâu ngàn năm.

10
0
5