Mangas
Healer báo thù

Healer báo thù [Manga]

Story of: Healer báo thù

Tên khác: Kaifuku Jutsushi Yarinaoshi: Sokushi Mahou To Skill Copy No Chouetsu Heal; Redo Of Healer Nhân vật chính là một người bị thoái hóa nhân cách theo thời gian mọi sự đau khổ dồn vào chính cậu ta, bị nhốt , bị hiếp , và giờ cậu ta vùng lên ... chuyện gì sẽ xảy ra?

8
0
5

Chapters List

Chapter 61
1 month ago

0

Chapter 60
1 month ago

1

Chapter 59.5
1 month ago

1

Chapter 59
3 months ago

1

Chapter 58.5
3 months ago

1

Chapter 57.5
3 months ago

1

Chapter 57
3 months ago

1

Chapter 56.5
3 months ago

1

Chapter 56
3 months ago

1

Chapter 55.5
3 months ago

1

Chapter 55
3 months ago

1

Chapter 54.6
3 months ago

1

Chapter 54.5
3 months ago

1

Chapter 54
3 months ago

1

Chapter 53.5
3 months ago

1

Chapter 53
3 months ago

1

Chapter 52.5
3 months ago

1

Chapter 52
3 months ago

1

Chapter 51.5
3 months ago

1

Chapter 50.5
3 months ago

1

Chapter 50
3 months ago

1

Chapter 49.5
3 months ago

1

Chapter 48.5
3 months ago

1

Chapter 48
3 months ago

1

Chapter 47.5
3 months ago

1

Chapter 47
3 months ago

1

Chapter 46.5
3 months ago

1

Chapter 46
3 months ago

1

Chapter 45.5
3 months ago

1

Chapter 45
3 months ago

1

Chapter 44.5
3 months ago

1

Chapter 44
3 months ago

1

Chapter 43.5
3 months ago

1

Chapter 43
3 months ago

1

Chapter 42.5
3 months ago

1

Chapter 42
3 months ago

1

Chapter 41.5
3 months ago

1

Chapter 41
3 months ago

1

Chapter 40.5
3 months ago

1

Chapter 40
3 months ago

1

Chapter 39.5
3 months ago

1

Chapter 39
3 months ago

1

Chapter 38
3 months ago

1

Chapter 37.2
3 months ago

1

Chapter 37.1
3 months ago

1

Chapter 36.2
3 months ago

1

Chapter 36.1
3 months ago

1

Chapter 35.2
3 months ago

1

Chapter 35.1
3 months ago

1

Chapter 34.2
3 months ago

1

Chapter 34.1
3 months ago

1

Chapter 33
3 months ago

1

Chapter 32
3 months ago

1

Chapter 31.2
3 months ago

1

Chapter 31.1
3 months ago

1

Chapter 30.2
3 months ago

1

Chapter 30.1
3 months ago

1

Chapter 29.2
3 months ago

1

Chapter 29.1
3 months ago

1

Chapter 28.2
3 months ago

1

Chapter 28.1
3 months ago

1

Chapter 27.2
3 months ago

1

Chapter 27.1
3 months ago

1

Chapter 26.2
3 months ago

1

Chapter 26.1
3 months ago

1

Chapter 25.2
3 months ago

1

Chapter 25.1
3 months ago

1

Chapter 24.2
3 months ago

1

Chapter 24.1
3 months ago

1

Chapter 23.2
3 months ago

1

Chapter 23.1
3 months ago

1

Chapter 22.2
3 months ago

1

Chapter 22.1
3 months ago

1

Chapter 21.2
3 months ago

1

Chapter 21.1
3 months ago

1

Chapter 20.2
3 months ago

1

Chapter 20.1
3 months ago

1

Chapter 19.2
3 months ago

1

Chapter 19.1
3 months ago

1

Chapter 18.3
3 months ago

1

Chapter 18.2
3 months ago

1

Chapter 18.1
3 months ago

1

Chapter 17.3
3 months ago

1

Chapter 17.2
3 months ago

1

Chapter 17.1
3 months ago

1

Chapter 16.3
3 months ago

1

Chapter 16.2
3 months ago

1

Chapter 16.1
3 months ago

1

Chapter 15.2
3 months ago

1

Chapter 15.1
3 months ago

1

Chapter 14.3
3 months ago

1

Chapter 14.2
3 months ago

1

Chapter 14.1
3 months ago

1

Chapter 13.2
3 months ago

1

Chapter 13.1
3 months ago

1

Chapter 12.2
3 months ago

1

Chapter 12.1
3 months ago

1

Chapter 11.2
3 months ago

1

Chapter 11.1
3 months ago

1

Chapter 10.2
3 months ago

1