Mangas
Hồ Ly Cáo Già Và Bạch Liên Hoa Cao Lãnh , Ai Sẽ Lộ Tẩy Trước Đây?

Hồ Ly Cáo Già Và Bạch Liên Hoa Cao Lãnh , Ai Sẽ Lộ Tẩy Trước Đây? [Manhua]

Story of: Hồ Ly Cáo Già Và Bạch Liên Hoa Cao Lãnh , Ai Sẽ Lộ Tẩy Trước Đây?

Thương Vũ ẩn đi thân nữ nhi, vẫn lấy thân phận con thứ thương gia còn sống. Vốn định trở về kinh thành tìm thân thế mẫu gia, không nghĩ tới lại bị người nhà đẩy vào hố lửa, không hiểu sao lại trở thành ứng cử viên mã công chúa. Công chúa này! Phong hoa tuyệt đại lại khắc phu! Muốn sống sót phải cách xa nàng! Thương Vũ vốn định thoát thân khỏi mã ứng cử viên, lại không nghĩ tới phát hiện ra bí mật kinh thiên động thiên của công chúa... Hóa ra "công chúa" không phải là công chúa! Mà áo giáp của Thương Vũ cũng sắp không che được rồi...!

3
0
5