Mangas
Hoả Phụng Liêu Nguyên

Hoả Phụng Liêu Nguyên [Manga]

Alternative Titles: The Ravages of Time
Story of: Hoả Phụng Liêu Nguyên

Một bộ truyện về thời Tam Quốc, Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý. Truyện đọc từ trái qua phải.

14
0
5

Chapters List

Chapter 600
2 months ago

4

Chapter 599
2 months ago

4

Chapter 598
2 months ago

4

Chapter 597
3 months ago

4

Chapter 596
3 months ago

4

Chapter 595
3 months ago

4

Chapter 594
3 months ago

4

Chapter 593
3 months ago

4

Chapter 592
3 months ago

4

Chapter 591
3 months ago

4

Chapter 590
3 months ago

4

Chapter 589
3 months ago

4

Chapter 588
3 months ago

4

Chapter 587
3 months ago

4

Chapter 586
3 months ago

4

Chapter 585
3 months ago

4

Chapter 584
3 months ago

4

Chapter 583
3 months ago

4

Chapter 582
3 months ago

4

Chapter 581
3 months ago

4

Chapter 580
3 months ago

4

Chapter 579
3 months ago

4

Chapter 578
3 months ago

4

Chapter 577
3 months ago

4

Chapter 576
3 months ago

4

Chapter 575
3 months ago

4

Chapter 574
3 months ago

4

Chapter 573
3 months ago

4

Chapter 572
3 months ago

4

Chapter 571
3 months ago

4

Chapter 570
3 months ago

4

Chapter 569
3 months ago

4

Chapter 568
3 months ago

4

Chapter 567
3 months ago

4

Chapter 566
3 months ago

4

Chapter 565
3 months ago

4

Chapter 564
3 months ago

4

Chapter 563
3 months ago

4

Chapter 562
3 months ago

4

Chapter 561
3 months ago

4

Chapter 560
3 months ago

4

Chapter 559
3 months ago

4

Chapter 558
3 months ago

4

Chapter 557
3 months ago

4

Chapter 556
3 months ago

4

Chapter 555
3 months ago

4

Chapter 554
3 months ago

4

Chapter 553
3 months ago

4

Chapter 552
3 months ago

4

Chapter 551
3 months ago

4

Chapter 550
3 months ago

4

Chapter 549
3 months ago

4

Chapter 548
3 months ago

4

Chapter 547
3 months ago

4

Chapter 546
3 months ago

4

Chapter 545
3 months ago

4

Chapter 544
3 months ago

4

Chapter 543
3 months ago

4

Chapter 542
3 months ago

4

Chapter 541
3 months ago

4

Chapter 540
3 months ago

4

Chapter 539
3 months ago

4

Chapter 538
3 months ago

4

Chapter 537
3 months ago

4

Chapter 536
3 months ago

4

Chapter 535
3 months ago

4

Chapter 534
3 months ago

4

Chapter 533
3 months ago

4

Chapter 532
3 months ago

4

Chapter 531
3 months ago

4

Chapter 530
3 months ago

4

Chapter 529
3 months ago

4

Chapter 528
3 months ago

4

Chapter 527
3 months ago

4

Chapter 523
3 months ago

4

Chapter 522
3 months ago

4

Chapter 519
3 months ago

4

Chapter 518
3 months ago

4

Chapter 517
3 months ago

4

Chapter 516
3 months ago

4

Chapter 515
3 months ago

4

Chapter 514
3 months ago

4

Chapter 513
3 months ago

4

Chapter 512
3 months ago

4

Chapter 511
3 months ago

4

Chapter 510
3 months ago

3

Chapter 509
3 months ago

4

Chapter 508
3 months ago

4

Chapter 507
3 months ago

4

Chapter 506
3 months ago

4

Chapter 505
3 months ago

4

Chapter 504
3 months ago

4

Chapter 503
3 months ago

4

Chapter 502
3 months ago

4

Chapter 501
3 months ago

4

Chapter 500
3 months ago

4

Chapter 499
3 months ago

4

Chapter 498
3 months ago

4

Chapter 497
3 months ago

4

Chapter 496
3 months ago

4