Mangas
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu [Manhua]

Story of: Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử...Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

12
0
5

Chapters List

Chapter 239
3 months ago

2

Chapter 238
3 months ago

2

Chapter 237
3 months ago

2

Chapter 236
3 months ago

2

Chapter 235
3 months ago

2

Chapter 234
3 months ago

2

Chapter 233
3 months ago

2

Chapter 232
3 months ago

2

Chapter 231
3 months ago

2

Chapter 230
3 months ago

2

Chapter 229
3 months ago

2

Chapter 228
3 months ago

2

Chapter 227
3 months ago

2

Chapter 226
3 months ago

2

Chapter 225
3 months ago

2

Chapter 224
3 months ago

2

Chapter 223
3 months ago

2

Chapter 222
3 months ago

2

Chapter 221
3 months ago

2

Chapter 220
3 months ago

2

Chapter 219
3 months ago

2

Chapter 218
3 months ago

2

Chapter 217
3 months ago

2

Chapter 216
3 months ago

2

Chapter 215
3 months ago

2

Chapter 214
3 months ago

2

Chapter 213
3 months ago

2

Chapter 212
3 months ago

2

Chapter 211
3 months ago

2

Chapter 210
3 months ago

2

Chapter 209
3 months ago

2

Chapter 208
3 months ago

2

Chapter 207
3 months ago

2

Chapter 206
3 months ago

2

Chapter 205
3 months ago

2

Chapter 204
3 months ago

2

Chapter 203
3 months ago

2

Chapter 202
3 months ago

2

Chapter 201
3 months ago

2

Chapter 200
3 months ago

2

Chapter 199
3 months ago

2

Chapter 198
3 months ago

2

Chapter 197
3 months ago

2

Chapter 196
3 months ago

2

Chapter 195
3 months ago

2

Chapter 194
3 months ago

2

Chapter 193
3 months ago

2

Chapter 192
3 months ago

2

Chapter 191
3 months ago

2

Chapter 190
3 months ago

2

Chapter 189
3 months ago

2

Chapter 188
3 months ago

2

Chapter 187
3 months ago

2

Chapter 186
3 months ago

2

Chapter 185
3 months ago

2

Chapter 184
3 months ago

2

Chapter 183
3 months ago

2

Chapter 182
3 months ago

2

Chapter 181
3 months ago

2

Chapter 180
3 months ago

2

Chapter 179
3 months ago

2

Chapter 178
3 months ago

2

Chapter 177
3 months ago

2

Chapter 176
3 months ago

2

Chapter 175
3 months ago

2

Chapter 174
3 months ago

2

Chapter 173
3 months ago

2

Chapter 172
3 months ago

2

Chapter 171
3 months ago

2

Chapter 170
3 months ago

2

Chapter 169
3 months ago

2

Chapter 168
3 months ago

2

Chapter 167
3 months ago

2

Chapter 166
3 months ago

2

Chapter 165
3 months ago

2

Chapter 164
3 months ago

2

Chapter 163
3 months ago

2

Chapter 162
3 months ago

2

Chapter 161
3 months ago

2

Chapter 160
3 months ago

2

Chapter 159
3 months ago

2

Chapter 158
3 months ago

2

Chapter 157
3 months ago

2

Chapter 156
3 months ago

2

Chapter 155
3 months ago

2

Chapter 154
3 months ago

2

Chapter 153
3 months ago

2

Chapter 152
3 months ago

2

Chapter 151
3 months ago

2

Chapter 150
3 months ago

2

Chapter 149
3 months ago

2

Chapter 148
3 months ago

2

Chapter 147
3 months ago

2

Chapter 146
3 months ago

2

Chapter 145
3 months ago

2

Chapter 144
3 months ago

2

Chapter 143
3 months ago

2

Chapter 142
3 months ago

2

Chapter 141
3 months ago

2

Chapter 140
3 months ago

2